BURMISTRZ Z PEŁNYM POPARCIEM– WAŻNA SESJA W SZCZEKOCINACH

  • 23.08.2020, 14:58
  • Sebastian Michalak
BURMISTRZ Z PEŁNYM POPARCIEM– WAŻNA SESJA W SZCZEKOCINACH Foto: szczekociny.pl
(Szczekociny) We wtorek 30 czerwca obyła się XXIV Sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny kadencji 2018-2023. Istotą sesji było udzielenie wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu, burmistrzowi Jackowi Lipie. Obie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie ku akceptacji działań burmistrza. Prócz tego na sesji poruszonych zostało wiele wątków dotyczących planowanych inwestycji, przyszłego budżetu, czy rozwoju oświaty.

GMINA MOŻE BRAĆ KREDYTY
Sesję rozpoczęły sprawozdania przewodniczących komisji stałych rady. Pierwsze „wystąpienie” dotyczyło oświaty. Wynika z niego, że planowana jest wymiana dachu w budynku Zespołu Szkół w Goleniowach, remont budynku Zespołu Szkół w Rokitnie, czy termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczekocinach. (Następne sprawozdania tyczyły się działań Komisji Bezpieczeństwa ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych, oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych). Ważną częścią sesji było sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, i Komisji Finansowej Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady. Analiza budżetu gminy wykazała, iż w 2019 roku wykonanie dochodów - wyniosło 34 566 368 zł, co stanowi 96,9% rocznego planu. Różnica między dochodami, a wydatkami gminy, czyli nadwyżka budżetowa - wyniosła zaś 2 369 276 zł, i została przeznaczona na sfinansowanie wydatków budżetu i spłatę kredytów. Na początku roku 2019 stan zadłużenia gminy wynosił 7 126 197 zł - w ciągu roku gmina spłaciła 457 000 zł. Wieloletnia prognoza finansowa wskaźników gminy wykazuje, że może ona zaciągać kredyty; wskaźnik spłaty na rok 2020 wynosi 2,73% - przy dopuszczalnych 12%. 

RAPORT O STANIE GMINY
Następną częścią obrad sesji było złożenie raportu o stanie gminy za rok 2019 przez burmistrza J. Lipę. - Celem raportu jest możliwość uzyskania i przekazania dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą, ekonomiczną, społeczną, infrastrukturalną i inwestycyjną - zaczął swoją wypowiedź gospodarz Szczekocin; zwracając jednocześnie uwagę na wyraźne przyspieszenie inwestycyjne gminy i miasta. Kolejno powiedział: - W roku 2019 zmodernizowano i przebudowano 2291 metrów bieżących dróg asfaltowych, rozbudowano sieć wodociągową w Szczekocinach na długości 366 metrów, gdzie zbudowano 4 hydranty i studnię wodomierzową, i wybudowano nowe chodniki na długości 264 metrów na terenach wiejskich. Dokonaliśmy także modernizacji obiektów oświatowych i bazy sportowej oraz wybudowaliśmy nowe place zabaw. Wsparliśmy proces utylizacji, w szczególności odpadów azbestowych. Jesteśmy beneficjentem programu „Czyste powietrze”. Zbudowaliśmy nowoczesny system monitoringu wizyjnego. Zrealizowaliśmy też cel aktywizacji zawodowej kobiet - poprzez utworzenie żłobka w Szczekocinach. 
Burmistrz zaznaczył, iż duża część powyższych zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę, została wykonana przy montażu finansowym pochodzącym ze środków będących w dyspozycji państwa polskiego, jak również ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej. (Ze środków zewnętrznych przebudowano jeszcze drogę dojazdową do gruntów rolnych we wsi Rokitno-Kresy oraz zakupiono stroje ludowe dla kół gospodyń. W ramach z kolei funduszu sołeckiego wyremontowano drogi w Bonowicach, Bógdale, Chałupkach i Goleniowach). - Zrobiliśmy szereg inwestycji polegających na utwardzeniu dróg gminnych i dojazdowych do pól. Dla przykładu w sołectwie Starzyny utwardziliśmy drogę do pól na długości bez mała kilometra [...]. Zakupiliśmy też lampy solarne i wyposażenie do świetlicy w sołectwie Drużykowa, a także wyposażenia dla placu zabaw w miejscowości Grabiec, który zostanie w tym roku najprawdopodobniej oddany do użytkowania. Ponadto wybudowaliśmy również plac zabaw w Ołudzy - dodał burmistrz. 
Odnosząc się do kwestii środowiskowych, Jacek Lipa zdradził, iż do września zostaną wykonane wszystkie instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej, będących w dyspozycji gminy. - To oznacza duże oszczędności dla całego samorządu - skomentował burmistrz Szczekocin. Kolejno poinformował on, iż rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie mienia publicznego na wykonanie kotłowni w przedszkolu w Szczekocinach. Inwestycja wyniesie 140 000 złotych. Prócz tego burmistrz pochwalił się podpisaniem umowy o budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim oraz rewitalizację zbiornika wodnego przy ulicy Tartacznej w Szczekocinach - z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne; druga z inwestycji ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.

BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO NA PILICY MOŻLIWA
Tuż po wystąpieniu burmistrza - rozpoczęła się debata na temat przedstawionego przezeń raportu. W niej radny Dariusz Czyż poruszył kwestię, nie podjętej w mowie burmistrza, modernizacji ulicy Cmentarnej, Przemysłowej i Mleczarskiej, pytając o aktualny etap, na jakim znajduje się ów projekt. W odpowiedzi J. Lipa zaznaczył, iż realizacja zadania przebudowy napomnianych ulic - nastąpi w roku 2020. Poza tym burmistrz odniósł się do pytań tyczących się finansowań - na przykład kotłowni w Szczekocinach - konkretyzując, jakie wydatki obejmuje fundusz wewnętrzny, a jakie zewnętrzny. O dostępność przedszkola dla dzieci zapytał z kolei radny Michał Drej, zauważając, iż w roku 2020 była ona ograniczona. - Jesteśmy gotowi do zmiany części przedszkola pod utworzenie nowego oddziału. Siedemnaścioro dzieci nie przyjętych, będzie mogło skorzystać z tej formuły - zapowiedział burmistrz. Oprócz tego zdradził on, iż zainicjował działania w celu zbudowania na terenie gminy Szczekociny zbiornika wodnego na rzece Pilicy - przekraczającego swoją wielkością 100 hektarów; zaznaczając, że owa inwestycja nie jest wszak pewna. (Do raportu o stanie gminy nie wpłynęły pytania ze strony mieszkańców). Tuż po zakończeniu debaty - w głosowaniu o wotum zaufania Jacek Lipa uzyskał poparcie wszystkich radnych. Identyczny werdykt zapadł w sprawie udzielenia mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

UCHWAŁY DOTYCZĄCE OŚWIATY DOMINUJĄ
Kolejnym etapem sesji było, rzecz jasna, pochylenie się nad projektami kolejnych uchwał. Szereg z nich skupiał się wokół spraw oświaty. I tak pierwsza dotyczyła sprawy przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pobierających naukę na terenie gminy Szczekociny. Orbitujący wokół składania pomocy materialnej utalentowanym uczniom program - został przyjęty jednogłośnie (niektórzy radni zwrócili uwagę na dosyć zaporową średnią - 5,8, umożliwiającą uczniom uzyskanie obligatoryjnego wsparcia finansowego). Następnie, także jednomyślnie, przyjęto akt w sprawię przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi (kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki odbywać się będzie raz w roku); oraz uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczekociny w roku szkolnym 2020/21 - gdzie cenę benzyny bezołowiowej ustalono na 4,17 zł za litr, oleju napędowego na 4,01 zł za litr, a LPG na 1,55 zł za litr paliwa. (Podjęcie uchwały dot. średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021 jest związane z przepisami w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę realizują rodzice. Zgodnie z art.39 a ustawy z 16 grudnia 2016 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148), który wszedł w życie w dniu 3 grudnia 2019 r. zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w którym jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie).

DUŻA WSPARCIE FINANSOWE ZE STRONY RZĄDU
Po przyjęciu uchwał, burmistrz złożył informacje na temat działań międzysesyjnych, składając, między innymi, zapewnienie o realizacji inwestycji w sprawie uzupełnienia wszystkie brakujących oświetleń ulicznych we wszystkich sołectwach; inwestycja ta zostanie wykonana po zakończeniu umowy z firmą Tauron, której to czas obowiązywania skończy się w przyszłym roku. Kluczową wiadomością, całej sesji, było, jak przekazał Jacek Lipa - uzyskanie od rządu polskiego przez samorząd promesy na kwotę 2 289 745 zł na realizację zadań inwestycyjnych. - Jest to promesa bezprecedensowa w historii samorządu [...]. Zaledwie kilka dni i nastąpi jej realizacja [...]. Będziemy mogli zrewidować uchwały o zaciągnięciu kredytów długoterminowych. Ewentualnie możemy się pokusić o spłatę zobowiązań, które w tej chwili mamy. [...] Możemy od uzależnić się od balastu, który przejęliśmy. [...] Pomysł Funduszu Inwestycji Samorządowych to niebywała pomoc - powiedział burmistrz. (Kwota przekazana gminie Szczekociny jest częścią Funduszu Inwestycji Samorządowych - instrumentu powstałego w ramach tarczy antykryzysowej, którego celem jest rekompensata strat w dochodach, spowodowanych wybuchem pandemii). 
 

Sebastian Michalak

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe