JAK USTAWIANO PRZETARGI W SZPITALU

  • 16.09.2012, 22:07
  • MyszPress
Redakcja Kuriera Zawierciańskiego zdobyła dokumenty, z których wynika, że w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu mogło dojść do ustawiania warunków przetargu na transport medyczny w 2011 roku, tak, aby ułatwić jego wygranie firmie Kam-Med. Zdobyliśmy obszerną korespondencję mailową pomiędzy obecną p.o. dyrektora szpitala Małgorzatą Guzik i zajmującą się zamówieniami publicznymi w szpitalu Danutą Wójcik. Jeżeli to prawdziwa korespondencja, wniosek z jej lektury może być tylko jeden: obecna dyrektor szpitala, wtedy nie pracująca dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu  i Danuta Wójcik, odpowiedzialna za zamówienia publiczne w lecznicy, wspólnie ustalały warunki przetargu na transport medyczny dla szpitala, tak, aby ułatwić wygraną firmie Kam-Med. I firma Kam-Med przetarg wygrała. Jak twierdzą nasi informatorzy, właściciela Kam-Med Pawła Kamińskiego i obecną p.o. dyrektor szpitala Małgorzatę Guzik łączy związek natury osobistej.

Redakcja Kuriera Zawierciańskiego zdobyła dokumenty, z których wynika, że w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu mogło dojść do ustawiania warunków przetargu na transport medyczny w 2011 roku, tak, aby ułatwić jego wygranie firmie Kam-Med. Zdobyliśmy obszerną korespondencję mailową pomiędzy obecną p.o. dyrektora szpitala Małgorzatą Guzik i zajmującą się zamówieniami publicznymi w szpitalu Danutą Wójcik. Jeżeli to prawdziwa korespondencja, wniosek z jej lektury może być tylko jeden: obecna dyrektor szpitala, wtedy nie pracująca dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu  i Danuta Wójcik, odpowiedzialna za zamówienia publiczne w lecznicy, wspólnie ustalały warunki przetargu na transport medyczny dla szpitala, tak, aby ułatwić wygraną firmie Kam-Med. I firma Kam-Med przetarg wygrała. Jak twierdzą nasi informatorzy, właściciela Kam-Med Pawła Kamińskiego i obecną p.o. dyrektor szpitala Małgorzatę Guzik łączy związek natury osobistej.

 

26 lipca doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na wpływaniu na rozstrzygnięcie przetargu publicznego, trafiło do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. AWB 13. sierpnia skierowało dokumenty do Prokuratury Rejonowej w Zawierciu z sugestią, że należy wszcząć śledztwo w tej sprawie. 23 sierpnia Prokuratura Rejonowa w Zawierciu wszczęła postępowanie przygotowawcze i zleciła zawierciańskiej policji „czynności dowodowe”.

 

Prokurator Rejonowy w Zawierciu Andrzej Nowak w rozmowie z redakcją potwierdza, że takie śledztwo zostało wszczęte: -Tak, na podstawie dokumentów przesłanych przez ABW do naszej prokuratury zleciłem Policji szereg czynności dowodowych,  których niestety nie mogę wymienić. Potwierdzę jedynie, że 3. września miałem wizytę wnioskodawcy doniesienia, który dopytywał na jakim etapie jest postępowanie. Od chwili, gdy wpłynęły do nas dokumenty z ABW upłynęło dosłownie kilka dni, więc na jakiekolwiek wnioski jest za wcześnie. Ale zapewniam, że choć sprawa może dotyczyć osób znanych w Zawierciu, zachowamy się wyjątkowo asertywnie. Przyznam, że zainteresowanie Kuriera Zawierciańskiego tą sprawą może być dla prokuratury nawet na rękę.

 

Nie możemy zdradzać swoich źródeł informacji, ale z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że redakcja Kuriera Zawierciańskiego jest w posiadaniu tych samych dokumentów, które otrzymała ABW, a od niej Prokuratura Rejonowa w Zawierciu. To prawie 50 MB danych, ponad 130 plików, dokumentów i zrzutów ekranu z poczty elektronicznej pomiędzy obecną dyrektor szpitala Małgorzatą Guzik, w czasie, gdy pracownikiem szpitala nie była, a odpowiedzialną w szpitalu za zamówienia publiczne Danutą Wójcik. Rzadko można wejść w posiadanie dokumentów tak kompletnych, w tak dokładny sposób opisujących, jak doszło do ustawienia dokumentacji przetargu na transport medyczny, aby warunki przetargu były korzystne dla jednego z wykonawców.  Zakładając, że dokumenty, pliki, które dostaliśmy są prawdziwe, że nie mamy do czynienia z wyrafinowaną fałszywką, obraz sprawy jest porażający, jakie przekręty odbywają się w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.

 

Z korespondencji obu pań wynika, że wspólnie i intensywnie pracowały nad dokumentacją przetargu na transport medyczny dla szpitala w 2011 roku. Plik „ziwz, transport, z uwagami załącznik” pokazuje, jak wyglądała „praca” nad specyfikacją przetargu. Koleżeńskie zwroty: „Danusiu, Paweł….  W pliku, który udostępniamy na www.kurierzawiercianski.pl , uwagi Małgorzaty Guzik, która wtedy nie była pracownikiem szpitala,  nanoszone są kolorem czerwonym. Odpowiedzi Danuty Wójcik - na zielono. Oto kilka przykładów:

 

Do paragrafu 1.3. Posiadają wiedzę i doświadczenie

 

„Danusiu czy to miało by być np. oświadczenie w przypadku Pawła o które zwróci się do szpitala  w jakiej wartości były świadczone usługi .Bo dowodem było by również ksero faktur na których jest wartość danej usługi.  Czy referencje które ma wystawione w 2009r przez Podoleckiego wystarczą, czy musi się zwrócić teraz o nowe. Jak myślisz? Może być, z ostatnich trzech lat więc jak najbardziej z 2009 może. Może również się zwrócić do Szpitala. Ksero samych faktur nie może być, chyba że ktoś potwierdził na nich odbiór usługi.”

1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa nie wiem jak to opisać, bo powinnam podać konkretne wartości czy może zrezygnować  i wpisać tylko oświadczenie Wykonawcy

Ok. wpisałam oświadczenie

Ja bym wpisała oświadczenie- bo osoba prawna przedstawiła by np. bilans i rach zysków i strat a osoba fizyczna nie prowadząca ksiąg rachunkowych – podatkową książkę przychodów i rozchodów –co oznacza brak porównania ich sytuacji finansowej .

 

VI. DOKUMENTY, W TYM OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W POSTĘPOWANIU

 

„Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania lub wykonywania w w/w okresie co najmniej jednej usługi, polegającej na świadczeniu usług transportu sanitarnego” Danusiu to zapis z pkkV

Danusiu czy to tak ma być w pkt V żądacie potwierdzenia 1 usługi a w tym pkt dla każdej usługi ? Bo jeśli ktoś wpisze więcej niż jedną to dla każdej musi załączyć np. referencje.

Ale warunkiem jest jedna usługa.

7) Opłacona polisa. Danusiu a jak polisa jest np. do opłaty w 2 ratach – i druga rata jest do zapłaty w lipcu 2011 to też ma być opłacona ?

Danusiu jeżeli polisa jest zawarta  np. na Kam-med. P.K  i dotyczy ubezpieczenia transportu medycznego dla kierowcy oraz pasażerów ( dla mnie to oznacza dla wszystkich osób znajdujących się w karetce). A ty jak uważasz?  Danusi czy jeżeli chcemy przystapić do pakietu 2 i 3 to wartość polisy jak ma być ? Czy zgodna z rozporządzeniem MZ czyli jak dobrze pamietam to chyba 200 000zł? A o co chodzi z tym, że ma być okreslona dla każdego pakietu i zgodna z pkt 5?

Tego już nie ma, wcześniej miałam zamiar podać minimalne kwoty ubezpieczenia.

Teraz jest tylko w umowie i oświadczeniu obowiązek posiadania ubezpieczenia, ale nie ma minimalnych warunków.”

 

Podejrzenia, że w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu ustawiano przetarg (przetargi?) pod konkretne firmy to tylko jeden z wielu wątków w sprawie. Prawdopodobnie obecna p.o. dyrektora szpitala zdobyła dzięki koleżeńskim kontaktom z pracownicą szpitala dokumenty, które ułatwiły jej uzyskanie odszkodowania w kwocie 60.000 zł, za –jak ocenił to Sąd- bezpodstawne zwolnienie z pracy w szpitalu. Opisywaliśmy tę sprawę na naszych łamach. Ponieważ tajemnic w szpitalu i Starostwie zawsze był ogrom, możemy naszym Czytelnikom obiecać jedno: dokumenty, których – choć się ich domagaliśmy- jako jawnych, nigdy nie otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego, będziemy sukcesywnie ujawniać. Choćby treść umowy menadżerskiej Ryszarda Burskiego (nigdy nie dostali jej radni) czy treść audytu „Plan restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012/2013 z kwietnia br. Wkrótce na www.kurierzawiercianski.pl.  Przypomnimy, że Burski, za wykonywanie usługi „dyrektora ds. finansowych miał zainkasować prawie 350 tys. netto w czasie umowy za swoją pracę. Umowę z Burskim, politykiem SLD z Myszkowa rozwiązano, ale do dzisiaj szpital i starostwo nie ujawnily warunków tej umowy, ani ile ostatecznie Burski zainkasował pieniędzy. Wg. oświadczenia majątkowego Burskiego (jest radnym miejskim w Myszkowie)  z umowy cywilno-prawnej zarobił w 2011 roku 81.487,46 zł. Rok wcześniej była to kwota 89.390,48 zł.

 

Co wiedział starosta Krupa?

 

Od kilku miesięcy  trwa rozgrywka, kto zostanie dyrektorem Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Starosta Rafał Krupa już dwa razy unieważnił konkurs, który wygrał Piotr Grazda, ponieważ popiera kandydaturę pełniącej obowiązki dyrektora szpitala Małgorzaty Guzik. Ta jest p.o. dyrektorem już od 3 lutego. Ostatni konkurs odbył się w lipcu. br. Jego wyniki (wygrał P. Grazda) starosta Rafał Krupa też unieważnił. Wiele informacji wskazuje na to, że Krupa unieważniając konkurs, miał jednocześnie pełną wiedzę o tym, że wobec dyrektor szpitala pojawiły się informacje, mogące potwierdzić, że uczestniczyła w ustawianiu przetargu na transport medyczny w szpitalu. Przetarg wygrała firma Kam-Med. Pawła Kamińskiego. Obszerna korespondencja pomiędzy Małgorzatą Guzik i Danutą Wójcik, zajmującą się w szpitalu przygotowaniem dokumentacji do przetargów, do jakiej dotarł Kurier Zawierciański, pozwala postawić bardzo poważny wniosek: jest podejrzenie, że obie panie przygotowały dokumentację przetargu tak, aby była ona korzystna dla firmy Kam-Med.

 

Może się okazać, że ta sprawa jest kluczowa dla zrozumienia konfliktu pomiędzy starostą Rafałem Krupą a wicestarostą Janem Grelą. Od kilku miesięcy widać było wyraźnie, że są w ostrym konflikcie. O co? Wiele wskazuje, że jedną z przyczyn konfliktu między starostami była ocena, co zrobić z materiałami wskazującymi na przekręty  przy przetargach w szpitalu. Oprócz wicestarosty Greli o problemie, jeszcze przed złożeniem doniesienia do ABW wiedzieli – jak twierdzą nasi świadkowie - Andrzej Wilk, członek Zarządu Powiatu  i Maria Milejska - Naczelnik Wydziału Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Zawierciu. Co w tej sprawie uczyniło starostwo przez ponad 2 miesiące? Wygląda na to, że nic. Może poza forsowaniem Małgorzaty Guzik na stanowisko dyrektora szpitala, wbrew ocenie komisji konkursowej.

 

Do Starosty Powiatu Zawierciańskiego Rafała Krupy wysłaliśmy pytania, czy potwierdzi, że już w czerwcu 2012 był informowany przez dwóch radnych powiatowych, dokładnie przez radnych Zbigniewa Roka i Dariusza Bednarza, o podejrzeniach dotyczących nieprawidłowości przy przetargu na transport medyczny dla szpitala.  Jak starosta wytłumaczy, że będąc informowany o podejrzeniach już w czerwcu, ciągle forsuje Małgorzatę Guzik na stanowisko dyrektora szpitala?-pytamy.

 

Do zamknięcia numeru nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Obecną p.o. dyrektora szpitala Małgorzatę Guzik zapytaliśmy z kolei, czy potwierdza, że korespondencja podpisywana jej nazwiskiem wysyłana z konta [email protected] oraz z konta prywatnego, dotyczące „negocjacji” warunków przetargu są jej autorstwa. Pytaliśmy ją też o związek z Pawłem Kowalskim, właścicielem Kam-Med.

 

13.09 Małgorzata Guzik, p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu odpisała:  „W nawiązaniu do otrzymanego e- maila uprzejmie informuje, że nie posiadam żadnej informacji wskazującej na prowadzenie  wobec mojej osoby postępowania przez Prokuraturę Rejonową w Zawierciu czy też ABW. Organy te nie wystąpiły do Szpitala o udostępnienie jakiejkolwiek dokumentacji. Informuję, że nigdy nie uczesticzyłam „w ustawianiu” przetargów. Nie posiadam też informacji aby którykolwiek z pracowników , biorących udział w postępowaniach przetargowych „ustawiał” przetargi pod konkretnę firmę.  Wszystkie postępowania przetargowe są przeprowadzane zgodnie z przepisami i należytą stannością.” (pisownia oryginalna).

 

Mamy nadzieję, że będziemy mogli stanowisko starosty przedstawić w kolejnym wydaniu KZ.

 

Jarosław Mazanek

 

MyszPress

Zdjęcia (2)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe