OGRODZIENIEC BEZ DEFICYTU I Z 14 MILIONAMI NA INWESTYCJE

  • 02.02.2020, 08:20
  • Tomasz
(Ogrodzieniec) Rada Miejska w Ogrodzieńcu jednogłośnie, 15 głosami „za”, przyjęła zrównoważony budżet na 2020 rok. Po stronie dochodów i wydatków zaplanowano taką samą kwotę – 52,3 miliona złotych. Choć burmistrz Anna Pilarczyk-Sprycha mówiła podczas sesji budżetowej, że będzie to trudny rok, mieszkańcy chyba tego nie odczują. W budżecie zaplanowano bowiem 14 milionów złotych na inwestycje. Prawie połowa tej kwoty pochodzić ma ze środków unijnych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywne opinie nt. budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, zwracając jednak uwagę na ryzyko, jakie wiąże się z zaplanowanymi dochodami ze sprzedaży mienia. - Założyliśmy zdecydowanie dużo mniej niż to, co jest realne do zrealizowania po rozeznaniu rynku, po wszystkich informacjach od inwestorów, którzy są zainteresowani zakupem nieruchomości od nas – zapewniała burmistrz.

(Ogrodzieniec) Rada Miejska w Ogrodzieńcu jednogłośnie, 15 głosami „za”, przyjęła zrównoważony budżet na 2020 rok. Po stronie dochodów i wydatków zaplanowano taką samą kwotę – 52,3 miliona złotych. Choć burmistrz Anna Pilarczyk-Sprycha mówiła podczas sesji budżetowej, że będzie to trudny rok, mieszkańcy chyba tego nie odczują. W budżecie zaplanowano bowiem 14 milionów złotych na inwestycje. Prawie połowa tej kwoty pochodzić ma ze środków unijnych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywne opinie nt. budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, zwracając jednak uwagę na ryzyko, jakie wiąże się z zaplanowanymi dochodami ze sprzedaży mienia. - Założyliśmy zdecydowanie dużo mniej niż to, co jest realne do zrealizowania po rozeznaniu rynku, po wszystkich informacjach od inwestorów, którzy są zainteresowani zakupem nieruchomości od nas – zapewniała burmistrz.


 

Sesja budżetowa odbyła się w piątek, 27 grudnia. Podczas niej ogrodzienieccy radni jednogłośnie (15 „za”) przyjęli budżet na 2020 rok. Podjęta w grudniu uchwała zakłada dochody i wydatki w tej samej kwocie – dokładnie 52.330.266,78 złotych. Wolne środki w wysokości ponad 1,1 mln złotych mają zostać przeznaczone na wykup papierów wartościowych (800 tys. zł) oraz na spłatę pożyczek i kredytów (ponad 350 tys. zł).


 

Wrażenie robi wysokość zaplanowanych wydatków majątkowych, czyli środków, które przeznaczone zostaną za zakupy i inwestycje. W budżecie na 2020 rok w Ogrodzieńcu zaplanowano na te cele 14 milionów złotych. Stanowi to ponad 26% wszystkich wydatków gminy. Z tej kwoty środki unijne to ponad 6,9 mln złotych.


 

Na co gmina zamierza przeznaczyć 14 milionów? Modernizacja sieci wodociągowej w gminie kosztować ma 100 tysięcy złotych; na drogi powiatowe zaplanowano 260 tysięcy złotych (w tym znalazły się: przebudowa drogi powiatowej Kromołów - Kiełkowice, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1722S - ul. 3-go Maja w miejscowości Ryczów-Kolonia, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1725S - ul. Częstochowska w miejscowości Giebło, wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej ul. Kolejowa wraz z melioracją rowu biegnącego wzdłuż drogi w miejscowości Fugasówka, wykonanie parkingu przy drodze powiatowej nr 1722S - ul. Ogrodzieniecka w miejscowości Ryczów). Na drogi gminne zabezpieczono ponad 513 tysięcy złotych (w tym: przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Podzamczu, przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa - Kopernika - Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno-kulturalno-oświatowego, dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa). Zadania związane z drogami wewnętrznymi kosztować mają 85,6 tys. zł (przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Pagórkowa w Ryczowie, przebudowa drogi wewnętrznej ul. Rodacka w miejscowości Śrubarnia, Sołectwo Żelazko, przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Śrubarnia).


 

300 tysięcy złotych kosztować ma zakup nieruchomości przy Placu Wolności 42, a 100 tysięcy złotych zabezpieczono na odszkodowania za przejęte grunty pod tereny inwestycyjne. Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miasta i Gminy kosztować mają 40 tys. złotych.


 

Na liście zadań inwestycyjnych znalazły się również wydatki na ochotnicze straże pożarne, które wynieść mają 385,7 tys. zł (np. modernizacje pomieszczeń, zagospodarowanie terenu, budowa budynku gospodarczego, dofinansowanie zakupu sprzętu oraz zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego). Rozbudowa i modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w OSP Podzamcze, OSP Ryczów i OSP Gulzów kosztować ma 60 tysięcy złotych.


 

Wśród planowanych inwestycji ujęto również placówki oświatowe - odwodnienie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu - 20 tys. zł, rozbudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu - 500 tys. zł, adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Orzeszkowej 13 na potrzeby przedszkola - 300 tys. zł.


 

87,8 tys. złotych zabezpieczono na budowę kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu etap V - ul. Ogrodowa, Leśna, Książęca, z kolei 80 tys. zł kosztować ma dokumentacja techniczna w zakresie kanalizacji sanitarnej.


 

Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zabezpieczono 784,7 tys. złotych, z kolei budowa kanalizacji wraz z siecią wodociągową w ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka kosztować ma 1.250.000 zł.


 

380,7 tys. zł zaplanowano na poprawę efektywności energetycznej i likwidację niskiej emisji w budynkach publicznych; kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu kosztować ma prawie 418,7 tys. zł. Na ten cel zabezpieczono również po 20 tys. zł dla remizo-świetlic OSP w innych miejscowościach.


 

Ponad 6 milionów złotych zaplanowano na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy.


 

Na długiej liście gminnych inwestycji znalazły się również: zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gieble – 24,4 tys. zł, zagospodarowanie działki gminnej na terenie Sołectwa Fugasówka – 37,9 tys. zł, przebudowa studni przy ul. Leśnej w Sołectwie Mokrus - 13 tys. zł, zakup kontenera dla Sołectwa Giebło-Kolonia – nieco ponad 16 tys. zł, rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Krępa” w Ogrodzieńcu – 200,8 tys. zł, zagospodarowanie przestrzeni gminnej - 90 tys. zł.


 

Na komputeryzację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano 16 tysięcy złotych, na przebudowę pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych 500 tysięcy złotych, na przebudowę pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej 350 tysięcy złotych, a na Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu ponad 635 tys. złotych.


 

Jak mówiła po uchwaleniu przez radnych budżetu burmistrz Pilarczyk-Sprycha, budżet ten będzie trudny i konieczne będzie zwracanie uwagi na każdą złotówkę, aby wykonać jak najwięcej inwestycji.


 

– Będziemy sięgać po środki zewnętrzne tam gdzie jest tylko możliwe, aby jak najmniej poszło z pieniędzy budżetu naszego, a żeby było większe dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Już złożyliśmy kilkanaście takich projektów i czekamy na rozstrzygnięcia – mówiła podczas sesji budżetowej burmistrz Anna Pilarczyk-Sprycha.


 

Odniosła się również do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej. W 2020 oraz 2021 roku gmina planuje osiągnąć po 1 mln złotych rocznie dochodu ze sprzedaży majątku. Wg RIO założenie takie jest obarczone ryzykiem, a brak nabywców uniemożliwi uzyskanie zaplanowanych kwot. Jak zapewniała burmistrz, założony plan jest bardzo realny.


 

- Podam przykład, że poprzedni burmistrz w 2018 roku założył przychód ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1 milion 282 tysiące, a tylko niespełna 300 tysięcy dokonał wpływu z tego tytułu. My na rok 2019 założyliśmy pół miliona i dokonaliśmy 480 tysięcy. (…) Założyliśmy zdecydowanie dużo mniej niż to, co jest realne do zrealizowania po rozeznaniu rynku, po wszystkich informacjach od inwestorów, którzy są zainteresowani zakupem nieruchomości od nas – przekazała podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu burmistrz A. Pilarczyk-Sprycha.


 

Przyjęty budżet skomentował radny Jerzy Janoska. Jak mówił, jest radnym trzecią kadencję i po raz pierwszy jest świadkiem, gdy w Ogrodzieńcu uchwalono zrównoważony budżet. Podkreślił, że gmina doczekała się tego bez podnoszenia podatków. Zdaniem radnego Janoski jest to duże osiągnięcie.


 

Samorządy w całym kraju zwracają uwagę, że do gminnych kas wpływa mniej pieniędzy z powodu obniżenia podatku PIT z 18 do 17%. Obciążeniem dla samorządów są również wzrastające koszty oświaty, przy niewspółmiernym wzroście subwencji z budżetu państwa. Kolejnym problemem jest również podwyżka cen energii elektrycznej – jako przykład podać można położoną w powiecie myszkowskim gminę Żarki. Tutejszy urząd ogłosił przed kilkoma dniami, że w wyniku podwyższenia cen za energię, konieczne będą wyłączenia oświetlenia ulicznego jeszcze w tym miesiącu, bo gmina musi szukać oszczędności.


 

Ogrodzieniec też mierzy się z tymi samymi kłopotami, co inne samorządy gminne, ale mimo tego udało się tutaj przyjąć zrównoważony budżet i zaplanować w nim kilkanaście milionów na inwestycje.


 

Edyta Superson


 

Tomasz

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe