WOTUM ZAUFANIA TO SUKCES CAŁEGO SAMORZĄDU

  • 30.07.2020, 15:50
  • Edyta Superson
WOTUM ZAUFANIA TO SUKCES CAŁEGO SAMORZĄDU
(Szczekociny) Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Jackowi Lipie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Przyspieszenie inwestycyjne, pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizowanie celów strategicznych gminy (takich jak np. czyste i zadbane środowisko naturalne oraz funkcjonalna i estetyczna przestrzeń publiczna) i rozwój Szczekocin to jedne z podstawowych elementów, które pojawiły się w raporcie o stanie gminy za rok 2019 oraz w debacie nad tym dokumentem.

Burmistrz do końca maja przedstawia radzie raport o stanie gminy za rok poprzedni. Treść dokumentu przybliżył pod czas czerwcowej sesji burmistrz Lipa. Podziękował wszystkim pracownikom urzędu, kierownikom i dyrektorom za cały rok pracy. Jak mówił Jacek Lipa, wyraźne przyspieszenie inwestycyjne miasta i gminy Szczekociny to efekt dobrej i konstruktywnej współpracy.
Raport, liczący niecałe 80 stron, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Szczekocin. Opisuje działania burmistrza i urzędu w 2019 roku. Znajdują się w nim informacje dotyczące zrealizowanych inwestycji, pozyskanych środków zewnętrznych, finansów gminy, ochrony zdrowia, szkolnictwa, pracy urzędu, jak również mienia gminy.
Co działo się w zeszłym roku w Szczekocinach? Modernizowano i przebudowywano drogi, rozbudowano sieć wodociągową, wybudowano nowe chodniki w miejscowościach Goleniowy i Drużykowa, w Ołudzy powstał plac zabaw, z kolei plac zabaw w Grabcu został doposażony w nowe urządzenia, otwarto żłobek w Szczekocinach. Na wiele zadań pozyskiwano środki zewnętrzne – to na przykład przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno – Kresy, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w Centrum, utworzenie żłobka, budowa placu zabaw w Ołudzy, zakup strojów ludowych dla KGW w Bonowicach, w Siedliskach, w Tęgoborzu, demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Fundusz sołecki przeznaczony został między innymi na remonty dróg, udrożnienie rowów wzdłuż dróg gminnych w Siedliskach, remont garażu OSP Wólka Ołudzka, zakup lamp solarnych.
W 2019 roku zawarte zostały umowy na zadania, które realizowane będą w kolejnych latach. Wśród nich wskazać można budowę sieci wodociągowej, montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej, budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim (Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie), przebudowę drogi gminnej obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja, likwidację barier architektonicznych w SP nr 1 im. T. Kościuszki, rewitalizację zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne.
W raporcie mowa też o finansach gminy i wykonaniu budżetu za poprzedni rok. Początkowo w budżecie na 2019 rok planowano nadwyżkę budżetową w kwocie przekraczającej 300 tysięcy złotych. Ostatecznie wynik budżetu okazał się dużo lepszy.
- W roku 2019 dzięki znakomitej ocenie ryzyk i niewykorzystanych do tej pory zasobów finansowych gminy oraz poprzez optymalizację struktury organizacyjnej Urzędu wypracowana została niewystępująca nigdy przedtem nadwyżka finansowa w kwocie 2.369.276 zł. Nadwyżka budżetowa to różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy. W 2019r. nadwyżka budżetowa została przeznaczona na sfinansowanie wydatków budżetu i spłatę kredytów –czytamy w raporcie.
W debacie głos zabierali radni – nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci udziału w dyskusji podczas czerwcowej sesji. Radna Alfreda Franas pytała o wzrost liczby osób zatrudnionych w urzędzie. Burmistrz często mówił o tym, że chciałby zmniejszyć zatrudnienie w urzędzie, jednak w roku 2019 zatrudnienie wzrosło z 48 do 51 osób. Jak wyjaśniał J. Lipa, wzrost ten wynika z tego, że gmina przejęła obowiązek dowozu. Zmieniona została forma zatrudnienia opiekunów dzieci na dowóz uczniów do szkół – wcześniej zatrudniali ich dyrektorzy, obecnie zatrudnia ich gmina. O zatrudnienie w urzędzie pytała również wiceprzewodnicząca Teresa Niechciał. Pytała o osoby niepełnosprawne (w sumie 4,5 etatu). Radna chciała dowiedzieć się, na jakich stanowiskach są zatrudnione. Jacek Lipa tłumaczył – nie wskazując oczywiście danych tych osób lub konkretnych stanowisk, na których są zatrudnione – że w urzędzie pracuje kilka osób, które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami podlegają szczególnej ochronie prawnej, przysługują im dłuższe urlopy, z których często nie korzystają. Gmina, zatrudniając osoby niepełnosprawne może liczyć na pewne ulgi, zwolnienia. Burmistrz podkreślił, że są to znakomici pracownicy i cieszy się, że ich ma w urzędzie. Jak zapewniał, nie różnicują swojej pracy, nie mówią o swojej niepełnosprawności, tylko wykonują swoje zadania.
Radny Andrzej Drej pochwalił skrzyżowanie ul. Jana Pawła II obok marketu spożywczego oraz skwer między ulicami Paderewskiego i Pasierbińskiego, a Michał Drej stwierdził, że w raporcie za poprzedni rok jest wiele pozytywnych informacji. Dodał, że nie zazdrości burmistrzowi, bo poprzeczki są coraz wyżej. Zdaniem radnego projektowane i wykonywane ulice są bardzo ładne i mieszkańcy zapewne życzyliby sobie, aby na terenie całej gminy były robione w taki sposób. Radny M. Drej wyraził również zadowolenie z faktu, że zwiększona została dostępność do Szczekocin, dzięki połączeniu autobusowemu, oraz że wynik budżetu to duża nadwyżka. Odnosząc się do administracji, radny mówił, że nie wie jak to się stało – ludzi jest więcej, ale jednocześnie wydatki na administrację spadły o 10%.
„Sukces raportu, to sukces moich pracowników” – stwierdził burmistrz Jacek Lipa, który podkreślił, że pozytywne opinie są dla niego bardzo ważne. To, co zostało dokonane w roku poprzednim i co opisuje raport, to efekt zaangażowania pracowników urzędu oraz ich współpracy z burmistrzem. Jacek Lipa dodał również, że nie wszystko można zrobić, a poprzeczka jest na niebywałym poziomie, a przełomowym będzie rok bieżący.
Gmina powraca do planów sprzed ponad 40 lat. Chodzi o wybudowanie na terenie gminy zbiornika przekraczającego 100 hektarów. Burmistrz przybliżył podczas sesji, że w latach 70. opracowano dokumentację związaną z budową takiego zbiornika. Koncepcja obejmowała wybudowanie zbiornika (około 200 ha lub więcej) na rzece Pilicy. Burmistrz chce wrócić do tego pomysłu. Najpierw trzeba znaleźć stare dokumenty, dokonać analizy zysków i strat, skonsultować pomysł z mieszkańcami, a następnie – jeśli miałoby dojść do budowy – zwrócić się do ministra właściwego ws. inwestycji, która mogłaby otrzymać duże dofinansowanie.
Podczas debaty nad raportem o stanie gminy burmistrz Jacek Lipa rozmawiał z radnymi o wielu kwestiach. Oprócz dyskusji o stanie gminy i raporcie za rok poprzedni, mówiono też nieco o sprawach bieżących oraz tym, co będzie się działo w przyszłości. Nagranie z sesji dostępne jest w Internecie. Link do retransmisji posiedzenia znajduje się na stronie głównej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach. Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić sesje na żywo lub odsłuchiwać nagrania archiwalne.
Po debacie Rada Miasta i Gminy Szczekociny jednogłośnie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania, przyjęła sprawozdanie budżetowe za rok 2019 r. oraz udzieliła J. Lipie absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
- Współpraca to dla mnie słowo kluczowe, słuchanie drugiego człowieka. (…) Ten rok był naprawdę dobry. Myślę, że zrobimy jeszcze niejedną rzecz, która pozwoli naszym mieszkańcom wierzyć, że tu się coś dzieje, że idziemy do przodu, a nie cofamy się. Dziękuję za to, że mi państwo zaufaliście, że ten wybór był jednogłośny – powiedział burmistrz Jacek Lipa.
Nie szczędził ciepłych słów na temat radnych i współpracy z nimi. Wotum zaufania i absolutorium to – jak stwierdził J. Lipa – wypadkowa wspólnej pracy burmistrza i radnych i jest sukcesem całego samorządu. „Ja mam być tylko narzędziem, to państwo podejmujecie trudne edycje” – mówił do radnych. Podstawą działania burmistrza jest słuchanie radnych i realizowanie ich oczekiwań, które są jednocześnie oczekiwaniami mieszkańców. Na koniec burmistrz Lipa dodał, że zależy mu na wspólnocie gminy, która nie narzeka, nie czyni wyrzutów innym miejscowościom w gminie, ale integruje się i mówi jednym głosem.
Foto: UMiG Szczekociny

Edyta Superson

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe