ZARZĄD POWIATU NARUSZYŁ KONSTYTUCJĘ

  • 13.07.2020, 15:00 (aktualizacja 16.07.2020, 12:08)
  • Jarosław Mazanek
ZARZĄD POWIATU NARUSZYŁ KONSTYTUCJĘ
(Zawiercie, Gliwice) Choć końca pandemii nie widać, to intensywnie wracamy do normalnego życia. Nie nosimy już maseczek, możemy iść do restauracji i kawiarni. Przez kilka ostatnich miesięcy od marca słowa „koronawirus”, „szpital”, „zakażeni lekarze” „oznakowani lekarze (to o koszach na śmieci z napisem Covid-19) przyciągały uwagę, a w Kurierze Zawierciańskim te tematy zajmowały nam 60% czasu. Powoli wracamy do normalnego życia, choć z obostrzeniami, wracamy do ważnych tematów jak i tych z pozoru błahych, jak „dziura w drodze”, oraz tych ważnych, dotyczących nas wszystkich. Jednym z ważniejszych tematów, o którym piszemy od połowy 2019 roku jest sprawa rozwiązania Rady Powiatu Zawierciańskiego z mocy prawa, obecny Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, ze starostą Gabrielem Dorsem nigdy nie został prawidłowo powołany. 2 lutego 2020 potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, że mamy rację.

W środku pandemii przyszło pisemne uzasadnienie wyroku, które też jest bardzo ciekawe, gdyż Sąd wyraźnie w nim napisał, że Zarząd Powiatu (ten nieistniejący) naruszył Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.
Nasze prawo jest lepsze niż wasze?
Nasuwa się oczywiste pytanie: co się w tej sprawie stało? Bo Gabriel Dors dalej bierze pensję starosty, reszta członków nigdy nie wybranego Zarządu Powiatu diety, radni, którzy utracili mandaty też diety. Zarząd i radni produkują nieważne uchwały. I co się stało? Nic się nie stało! Rządzący powiatem radni, starosta, Wojewoda Śląski i nawet Premier RP zdają się nam mówić w twarz: NIE MAMY PAŃSKIEGO PŁASZCZA I CO NAM PAN ZROBI?
Warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza w czasie, gdy za około miesiąc mamy wybierać Prezydenta RP, którego najważniejszym zadaniem jest pilnowanie przestrzegania Konstytucji

Dlatego jedną skargę złożył pacjent likwidowanej (formalnie „przenoszonej” przychodni. Ale jakie to ma znaczenie, skoro przychodni nie ma!) przy ul. Niedziałkowskiego. Tę skargę   WSA Gliwice jednak po wielu miesiącach odrzucił bez rozpoznania, uznając, że nasz pacjent nie miał interesu prawnego, aby skarżyć uchwałę. Nie za bardzo się z tym zgadzaliśmy, dosłownie w tym tygodniu przyszło uzasadnienie Sądu. Jednak raczej nie zdecydujemy się składać kasację do NSA.
Wystarczy nam wyrok, w którym WSA w Gliwicach 2 lutego 2020 (orzekał skład: Przewodnicząca Sędzia Małgorzata Jużków, Sędzia Beata Kozicka- sprawozdawca i Sędzia Barbara Orzepowska-Kyć) stwierdził nieważność Uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z 31.01.2019  w sprawie odwołania powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zawierciu. Reprezentowana przez adwokata Pawła Matyję, który współpracuje z naszą redakcją chętnie biorąc „polityczne” sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały skargę do WSA wniosła odwołana dyrektorka PPP Anna Paruzel-Zając. Wśród wielu powodów dodatkowych, gdzie z ostrożności i w interesie swojej klientki adw. Matyja podniósł w skardze szereg zastrzeżeń do uchwały, był ten powód zasadniczy: że została podjęta przez organ (Zarząd Powiatu Zawierciańskiego) o nieuprawnionym w dniu 31.01.2019 składzie. I Sąd naszą argumentację podzielił.

Najważniejsze argumenty Sądu z uzasadnienia do wyroku. Sąd potwierdził, że tego Zarządu nie ma!

1. Statut Powiatu Zawierciańskiego  przyjęty 23.05.2013 przewiduje w par. 64 że Zarząd składa się z 5 osób.
2. Zgodnie z art. 28 Ustawy zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu. Przepis ten -cytujemy za WSA- „ma na celu zapewnienie ciągłości działania zarządu powiatu w przypadku końca kadencji rady powiatu.”
Tu zatrzymajmy się dłużej, bo to ważne i ciekawe. Sąd przypomniał w uzasadnieniu wyroku regułę  art 28 Ustawy o samorządzie powiatowym, że „zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu. Przypominaliśmy jaki jest „legalny” skład Zarządu Powiatu Zawieciańskiego w artykule:
JEST SKARGA DO WSA DOTYCZĄCA PRZYCHODNI PRZY NIEDZIAŁKOWSKIEGO z sierpnia 2019. Można go przeczytać tutaj:
https://www.kurierzawiercianski.pl/wiadomosci/3576,jest-skarga-do-wsa-dotyczaca-przychodni-przy-niedzialkowskiego
Jest to zarząd w składzie: Krzysztof Wrona, Maria Milejska, Bogusław Piotrowski, Cezary Barczyk, Dorota Wnuk. Już na początku obecnej kadencji, radni PiS tworzący większość i rządzący powiatem przy niestety indolencji opozycji, która też nie znała prawa, przeszli do porządku dziennego nad faktem, że po wyborze Starosty (Gabriel Dors), Zarządu Powiatu nie wybrano. Dokładniej, wybór zarządu nie został dokończony, wybrano 4 osoby.  Do czasu wybrania piątego członka zarządu, powinien pracować zarząd w składzie:  Krzysztof Wrona, Maria Milejska, Bogusław Piotrowski, Cezary Barczyk, Dorota Wnuk.
Można spytać do kiedy taki stan prawny obowiązuje? Zwrócił na to uwagę WSA Gliwice w uzasadnieniu do wyroku: „skoro do dnia 31.01.2019 nie zostali wybrani członkowie zarządu w pełnym, pięcioosobowym składzie, przewidzianym statutem Powiatu Zawierciańskiego, to przedmiotowa uchwała (niezależnie od składu czteroosobowego, czy pięcioosobowego) ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ORGAN NIELEGITYMOWANY PRAWNIE”.
Sąd oceniał w wyroku stan prawny na dzień 31.01.2019. Ale później nic się nie zmieniło. Dalej zachodzi domniemanie, że obecna Rada Powiatu Zawierciańskiego uległa rozwiązaniu z mocy prawa, a jedynym Zarządem Powiatu, który powinien działać, jest ten Krzysztofem Wroną, a nie Gabrielem Dorsem. Jednak ten prawowity zarząd nie obraduje, nie biorą pensji, administracja powiatu im ich nie wypłaca, choć powinna. Byłoby ciekawe, gdyby pięciu członków zarządu: Wrona, Milejska, Piotrowski, Barczyk i Wnuk wystąpili do Starostwa Powiatowego w Zawierciu z żądaniem wypłaty zaległości, a po odmowie, skierowali pozwy do zaległe wynagrodzenia. Właściwie dziwię się, że tego nie robią. Chodzi o dziesiątki tysięcy złotych, w przypadku etatowych członków zarządu nawet ponad 100.000 rocznie.
Dalej Sąd przytoczył obowiązujące, bardzo jasne reguły prawne, kiedy dochodzi do rozwiązania rady powiatu z mocy prawa: gdy ta nie wyłoni zarządu w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku wyborów przez właściwy organ wyborczy, lub w terminie tym, wybierze zarząd w liczbie członków mniejszej, niż określona w statucie powiatu. W Powicie Zawierciańskim to 5 osób, wybrano 4, piąty członek zarządu wybrany już po terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyborów, ten wybór jest już nieważny.

Co jeszcze  WSA Gliwice uznał za ważne, powodujące bezprawność uchwały o odwołaniu?
1. brak uzasadnienia do uchwały, która ma znaczenie aktu administracyjnego (naruszenie konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, art. 2 Konstytucji RP)
2. niepowiadomienie skarżącej o prowadzonym postępowaniu
3. nie podanie motywów decyzji o odwołaniu
Sąd na koniec podkreślił, że w sprawie z wniosku Anny Paruzel-Zając nie poddano kontroli uchwał dotyczących wyboru zarządu. Sąd był ograniczony skargą, która dotyczyła innej uchwały. Sąd nie miał możliwości prawnej unieważnić „przy okazji” uchwał powołujących np. piątego członka zarządu powiatu 31 stycznia 2019. W tym samym dniu obradowały Zarząd Powiatu i Rada Powiatu Zawierciańskiego.
Ten wyrok pokazuje wyraźnie, że z tych samych powodów co w przypadku uchwały odwołującej Annę Paruzel-Zając, można skarżyć każdą uchwałę Rady Powiatu Zawierciańskiego podjętą po 25 stycznia 2019 (wobec rozwiązania jej z mocy prawa) i każdą podjętą przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego z członkiem G. Dorsem i resztą. Ten zarząd nigdy nie został poprawnie powołany. Można jego członków nazwać uzurpatorami.
Porządek prawny łatwo jak w woj. kieleckim mógł przywrócić Wojewoda Śląski, ale z niejasnych powodów nigdy tego nie zrobił. Nigdy też Wojewoda Śląski nie odpowiedział na zawiadomienie złożone przez Kurier Zawierciański w maju 2019 roku. Złożyliśmy więc skargę na bezczynność wojewody do Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii, na  początku marca. Do dzisiaj nie ma odpowiedzi. Przepisy specustawy Covid-19 zawiesiły co prawda bieg terminów administracyjnych  i sądowych, jednak biorąc pod uwagę, że skarga była złożona jeszcze przed wejściem tych przepisów w życie, mamy prawo ocenić, że i Premier RP w tej sprawie  nie wypełnił swoich obowiązków. Ponownie przypomina się filmowe zdanie: „nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?”
W wyroku z 5 lutego 2020, który do stron wraz z uzasadnieniem dotarł w II połowie marca, WSA w Gliwicach za najważniejszy powód uznania uchwały za nieważną, wskazał naruszenie przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warto je przytoczyć, Gabriel Dors i reszta samozwańczego zarządu chyba ich nie zna:
Art. 2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Warto pamiętać o Konstytucji, gdy za ok. miesiąc wybierzemy głowę państwa, której najważniejszym zadaniem jest stanie na straży przestrzegania Konstytucji RP. Prezydent z tego powodu jest określany „Strażnikiem Konstytucji” W środę  3 czerwca Marszałek Sejmu ogłosiła termin wyborów prezydenckich na 28 maja 2020.
 

Jarosław Mazanek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Gosc
Gosc 17.07.2020, 11:59
A co tam słychać u Pan z PPP?

Pozostałe