CZY W TYM ROKU RADNI UDZIELĄ WOTUM ZAUFANIA PREZYDENTOWI KONARSKIEMU?

  • 19.06.2020, 11:33 (aktualizacja 19.06.2020, 11:38)
  • Edyta Superson
CZY W TYM ROKU RADNI UDZIELĄ WOTUM ZAUFANIA PREZYDENTOWI KONARSKIEMU? W 2019 roku prezydent Łukasz Konarski nie otrzymał wotum zaufania. Czy w tym roku zyska poparcie większości radnych?
(Zawiercie) W środę, 24 czerwca Rada Miejska w Zawierciu głosować będzie nad podjęciem uchwał ws. udzielenia wotum zaufania prezydentowi Łukaszowi Konarskiemu oraz ws. udzielenia absolutorium za rok 2019. To bardzo ważne uchwały. Brak absolutorium lub nieudzielenie wotum zaufania przez dwa kolejne lata umożliwia radzie podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum ws. odwołania prezydenta. Rok temu Łukasz Konarski nie uzyskał wotum zaufania, zabrakło mu wówczas dwóch głosów poparcia. Jak będzie w tym roku?

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi. Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, oznacza podjęcie inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta.

Na tej samej sesji, na której radni głosują nad absolutorium dla prezydenta, rozpatrywany jest raport o stanie gminy. Następnie podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

KOMISJA REWIZYJNA „ZA” ABSOLUTORIUM

Posiedzenie komisji rewizyjnej odbyło się 5 czerwca. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia gminy. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach również wydała pozytywną opinię. W głosowaniu dwóch radnych (Paulina Pietras, Zbyszek Wojtaszczyk) było za wniesieniem o udzielenie absolutorium prezydentowi za 2019 rok. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu (Ewa Mićka, Witold Grim). Taki wynik głosowania oznacza, że komisja rewizyjna zarekomenduje radzie udzielenie absolutorium.

Następnie treść wniosku przyjęta została przy trzech głosach „za” (Paulina Pietras, Zbyszek Wojtaszczyk i Dominik Janus, który dotarł na posiedzenie komisji rewizyjnej później), od głosu wstrzymali się Ewa Mićka i Witold Grim.

Możemy się spodziewać, że ze względu na sprawozdanie z wykonania budżetu, pozytywną opinię RIO oraz wniosek komisji rewizyjnej, Rada Miejska na najbliższej sesji udzieli absolutorium Łukaszowi Konarskiemu z tytułu wykonania budżetu. Nieco inaczej wyglądać może głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.

ROK TEMU PREZYDENTA POPARŁO 9 RADNYCH

Przypomnijmy – w ubiegłym roku do wotum zaufania prezydentowi Konarskiemu zabrakło 2 głosów. „Za” głosowało wówczas dziewięciu radnych (Henryk Mól, Paulina Pietras, Dariusz Kurek, Beata Chawuła, Przemysław Trepka, Martyna Gajos, Mariusz Golenia, Dominik Janus oraz Ryszard Zamora). Jedenastu radnych było przeciw udzieleniu wotum zaufania (Witold Grim, Paweł Kaziród, Joanna Janik-Jaworska, Edyta Grzebieluch, Ewa Mićka, Michał Myszkowski oraz Damian Świderski).

- Ewa Mićka, występując w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej uprzedziła, że zagłosują oni „przeciw”. Jako powód wskazała brak współpracy prezydenta z radą i brak inicjatywy z jego strony, by to zmienić. Zawiedziony sytuacją pomiędzy radą a prezydentem był również Henryk Mól, który jak mówił liczy na to, że w przyszłości ulegnie ona zmianie. Paweł Kaziród swoje głosowanie miał oprzeć na tym, co realizuje prezydent i miasto, jak stwierdził są to głównie inwestycje zainicjowane i rozpoczęte w ubiegłych latach. Zaznaczył, że prezydent nie bierze pod uwagę propozycji zadań do budżetu, które zgłaszają radni. Zdaniem Pawła Kaziroda, działania Łukasza Konarskiego i zmiany, których dokonał w urzędzie spowodowały chaos. Beata Chawuła mówiła z kolei, że wszyscy dotarli do punktu, w którym każdy powinien powiedzieć „dość” i zacząć od nowa. Jak mówiła, to że prezydent nie przekazuje różnych informacji na bieżąco radnym jest oznaką braku szacunku. Zdaniem przewodniczącej radni są lekceważeni przez Łukasza Konarskiego. Nadmieniła, że szacunek jest najważniejszy i działa w obie strony – również radni powinni szanować prezydenta z tytułu pełnionego przez niego urzędu – tak przed rokiem opisywaliśmy na naszych łamach dyskusję radnych przed głosowaniem nad uchwałą ws. wotum zaufania.

Przebieg głosowania podczas najbliższej sesji może nam wskazać, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił się układ sił w Radzie Miejskiej oraz czy nastąpiła poprawa relacji prezydenta i radnych, z czym od początku kadencji były problemy. Z ogromnym zaciekawieniem będziemy śledzić środowe obrady, a ich przebieg zrelacjonujemy w najbliższym numerze Kuriera Zawierciańskiego. (es) Foto: archiwum

Edyta Superson

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe