BĘDĄ ZWOLNIENIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU?

  • 07.05.2020, 11:57 (aktualizacja 07.05.2020, 12:03)
  • Jarosław Mazanek
BĘDĄ ZWOLNIENIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU? Gabriel Dors Starosta Powiatu Zawierciańskiego
Pandemia - walka o życie i przeżycie, ale czy aby dla wszystkich?

(Zawiercie) Do pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu, która jest jednostką Starostwa Powiatowego w Zawierciu dotarł projekt schematu organizacyjnego poradni, na kolejny rok szkolny 2020/21. Przygotowany przez dyrektor PPP Bożenę Gwizdek projekt w dziwny sposób albo nie przewiduje godzin pracy dla pracowników, z którymi od lat toczy wojnę, albo przynajmniej ogranicza im ilość godzin. Ci pracownicy więc pytają nas, czy to oznacza zwolnienia w poradni? W czasie, gdy w związku z epidemią koronawirusa obserwuje się zwiększoną ilość problemów młodzieży z dostosowaniem się do trudnej sytuacji? Pracownicy PPP pytają o to starostę Gabriela Dorsa, otrzymują ogólnikowe, bezwartościowe odpowiedzi. Konflikt w Poradni trwa co najmniej od 2015 roku,  a przynajmniej od czasu jak dyrektorem poradni została Bożena Gwizdek. Uspokoiło się w roku 2017 do początku 2019. Co wtedy się stało? W powiecie do władzy doszedł PiS, starostą został Gabriel Dors i z końcem stycznia 2019 ponownie dyrektorem Poradni Psych-Pedag. w Zawierciu została Bożena Gwizdek. 
Poradnia psychologiczno - pedagogiczna niesie pomoc dzieciom i rodzicom. Za jej funkcjonowanie odpowiada Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Pracują tam osoby, które rzetelnie starają się wykonywać swoją pracę, zgodnie z powołaniem. Czy do tych osób można by zaliczyć również Panią Dyrektor Bożenę Gwizdek? I tu warto się chwilkę zastanowić. Otóż redakcja otrzymała informację, że dyrektorka, która nie jest dyrektorką (została powołana przez Zarząd Powiatu, który nie istniał) chce zwolnić część pracowników. Których? Dlaczego? Gdzie w sytuacji pandemii taka palcówka winna się skupić raczej, by pomóc i usprawniać działanie w czasie, gdy sytuacja w Polsce i na świecie unormuje się. W obliczu nadchodzącego kryzysu, a tym samym wzrostu bezrobocia, takie działania podejmowane przez dyrektor Bożenę Gwizdek oceniamy jako niemoralne i nie godne zawodu pedagoga.
Konflikt dyrektor Bożeny Gwizdek z pracownikami zaowocował kolejnymi procesami. Rozmawialiśmy o tym ze Starostą Powiatu Zawierciańskiego Gabrielem Dorsem w XII 2019 (wywiad opublikowany w I 2020) i obiecywał znaleźć rozwiązanie, zażegnać konflikt w 2-3 miesiące. Przyjęliśmy my, przyjęli pracownicy, tę deklarację za dobrą monetę. Dziś widać, ze była to tylko gra na zwłokę, na przeczekanie. Konflikt w Poradni zaostrza się, wchodzi w nowy rozdział. Chcieliśmy ponownie porozmawiać o tym z Gabrielem Dorsem, ale nie zgodził się na bezpośrednią rozmowę. 
Ze względu na czas epidemii proponowaliśmy wywiad telefoniczny. Odmówił. 

Powstała więc niepoważna proteza wywiadu, gdy my formułujemy pytania, a starosta formułuje coś na kształt odpowiedzi.
Kurier Zawierciański: Czy podjął Pan działania mające na celu rozwiązanie sytuacji w poradni, jak Pan obiecywał pod koniec 2019 roku? Miało to Panu zająć 2-3 miesiące, minęły 4, zacytuję pańską wypowiedź z XII 2019 dla naszej gazety, gdy rozmawialiśmy o konflikcie w poradni, powiedział pan: „-Myślę, że 2 miesiące, góra trzy sprawa będzie tam rozwiązana. I nie chodzi o to, że -jak słyszałem taką plotkę- że chcę rozwiązać poradnię i zawiązać ją na nowo. To od razu mówię, że to plotka.”
Co odpowiada starosta Gabriel Dors po 4 miesiącach od tamtej rozmowy, i po 1,5 roku od czasu jak został starostą? Jednocześnie jego okres „rządów” w starostwie zbiegł się niemal w tym samym czasie  z sytuacją, że do poradni na stawisko dyrektora PPP -dzisiaj wiemy, że bezprawnie- została powołana Bożena Gwizdek związana z PiS-em. Po 4 miesiącach starosta Dors przyznaje, że problem konfliktu w poradni nie jest rozwiązany. Odpowiedź jest naszym zdaniem wymijająca:
Gabriel Dors: -Działania są w toku, ich realizację konsultujemy z organem nadzoru pedagogicznego.
To w ocenie redakcji wybieg, gdyż sprawy personalne i organizacyjne nie wymagają uzgodnień z nadzorem pedagogicznym (Śląski Kurator Oświaty). Chyba, że starosta ma na myśli uzgodnienia polityczne. 
Kurier Zawierciański: Czy z uwagi na obowiązującą pandemię myśli Pan o krokach zaradczych, jakie ew będzie musiał podjąć w związku potrzebami psychologicznymi mieszkańców powiatu (tych małych i tych dużych), jeśli tak to jakie?
Garbiel Dors: -Działania związane z potrzebami psychologicznymi mieszkańców ze strony Powiatu realizują przede wszystkim Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Szpital Powiatowy w Zawierciu-  Poradnia Zdrowia Psychicznego: 
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela porad indywidualnych i konsultacji telefonicznych w godzinach pracy Poradni. Specjaliści pracujący w Poradni są dostępni dla Rodziców/Opiekunów Dzieci i Młodzieży, Nauczycieli i Wychowawców pod numerem 32 67 223 83. Można też napisać na adres [email protected] - pracownicy Poradni informują  jak najlepiej załatwić sprawę w obecnych warunkach. Na bieżąco też na stronie FB poradni zamieszczane są praktyczne porady psychologiczne dla rodziców oraz liczne ćwiczenia edukacyjne dla dzieci.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu - w związku z ogłoszonym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 od 1 kwietnia aż do odwołania oferuje bezpłatne zdalne wsparcie socjalne, psychologiczne oraz prawne dla osób będących w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem osób objętych kwarantanną domową, samotnych, starszych niepełnosprawnych oraz wymagających nawiązania kontaktu z drugą osobą.
Wsparcie udzielane jest pod numerami telefonów:
32 67 107 48 - w godzinach pracy PCPR (pn.7.00-16.00, wt.-czw. 7.00-15.00, pt. 7.00-14.00);
603 672 399 - telefon całodobowy (pracownik socjalny)
512 841 404 - telefon całodobowy - Koordynator Powiatowego Wsparcia Psychologicznego na terenie powiatu zawierciańskiego - Dyrektor PCPR w Zawierciu;
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - dostępność od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00:
573 425 007, 512 850 444, 512 845 207.
Można też kontaktować się za pośrednictwem e-mail: [email protected] lub [email protected] 
3. Szpital Powiatowy w Zawierciu- Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień: porady można uzyskać pod numerem tel. 32 672 20 11 wew. 121. Dodatkowo Szpital informuje o możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia psychologicznego, świadczonego przez pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy na rzecz osób potrzebujących wsparcia psychologicznego i porady lekarskiej z powodu epidemii i jej skutków.
4. Polecam również uruchomioną przez Samorząd Województwa Śląskiego usługę skierowaną do Seniorów - Mieszkańców Województwa Śląskiego: Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-FON 32  506 56 40, który spełnia dwie funkcje: terapeutyczną - wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa – i interwencyjną, gdzie na infolinii można zgłosić problem seniora, a interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji).
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni specjaliści. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Jak w praktyce funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna opowiadają nam jej pracownicy: -Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zawierciu to placówka, która powinna nieść pomoc i wsparcie wszystkim, ale czy aby na pewno tak się tam dzieje? W czasie pandemii, pracownicy pozostają w gotowości do niesienia tej pomocy. Nie pracujemy. Planowane wizyty rodziców z dziećmi zostają odwoływane, co jest związane z obecną sytuacją. Nie wiadomo kiedy dzieci ewentualnie będą ponownie przyjęte. Można mieć pewność, że ta sytuacja pandemii znacznie wydłuży czas oczekiwania na konsultacje, kiedy już sytuacja się unormuje. Kolejki do specjalistów dotychczas były po 2-3 miesiące, a teraz ten okres czasu znacznie się wydłuży.
Pytamy o ten problem starostę Gabriela Dorsa: Czy bierze Pan pod uwagę samodzielnie, czy też w uzgodnieniu z dyrektorem PPP lub PCPR, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość etatów dla pracowników pedagogicznych (psychologów, pedagogów)? Jeśli tak, to jakie są tego powody, kryteria ew. zmian.
Gabriel Dors: -Ewentualne zmiany w zakresie liczby etatów przewidywane są w placówkach oświatowych, w związku z przygotowywaniem arkuszy organizacji na rok szkolny 2020/2021. 
KZ: -Czy są jakieś kryteria wobec których -w pana ocenie- dyrektor PPP wybiera osoby, które chce pozbawić pracy?
Gabriel Dors: -To dyrektor odpowiada za sprawy kadrowe w jednostce, którą kieruje.
KZ: -Czy Pan Starosta wie, w jakich przypadkach można zwolnić pracownika mającego status nauczyciela?
Gabriel  Dors: -Nawiązanie oraz rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem reguluje Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz w zakresie w niej nieuregulowanym  Kodeks Pracy. 
KZ: -Czy decyzje wydawane przez dyrektor PPP mają moc prawną, jeżeli  uchwała powołująca ją jest nieważna? To pytanie ma związek z wyrokiem WSA w Gliwicach, który uchylił uchwałę odwołującą ze stanowiska poprzednią dyr. PPP Annę Paruzel-Zając. Nie można więc uważać za prawidłowo powołaną (z różnych powodów prawnych) panią Gwizdek na stanowisko dyrektora PPP, gdyż została wybrana na zajęte miejsce, wadliwie.
Gabriel Dors, Starosta Powiatu Zawierciańskiego: -Postępowanie sądowo-administracyjne, o którym mowa w pytaniu dotyczyło uchwały odwołującej powierzenie stanowiska Pani Annie Paruzel – Zając pełniącej obowiązki dyrektora na czas oznaczony, nie dotyczyło natomiast powierzenia stanowiska w oparciu o art. 63 ust. 12 Ustawy Prawo Oświatowe. Decyzje dyrektor PPP mają moc prawną.
Zdaniem Redakcji ostatniej odpowiedzi starosty, nie należy odczytywać jako „stan prawny”,  raczej jako opinię starosty, który przecież sam rządzi nielegalnie. Zarząd Powiatu Zawierciańskiego powołał Bożenę Gwizdek na dyrektora PPP w tym samym dniu, gdy odwołał (bezprawnie; uchwała uchylona przez WSA Gliwice) Annę Paruzel-Zając. Oczywiście wyrok WSA dotyczył nieskuteczności (bezprawności) odwołania Anny Paruzel-Zając, ale sprawy te łączą się w oczywisty sposób. Jak się dowiadujemy pracownicy PPP zamierzają kwestionować decyzje ich dotyczące (np. zwolnienie z pracy, obniżenie ilości godzin itp.) właśnie wskazując, że są wydawane przez Bożenę Gwizdek, która nie została prawidłowo wybrana dyrektorem poradni.
Kolejne pytanie do Starosty Dorsa: -Co jeśli dojdzie do sytuacji jaka miejsce kilka lat temu, kiedy dyrektor PPP p. Gwizdek zwolniła bezprawnie dwie pracownice i sąd te pracownice przywrócił do pracy?
Dors: Nie ma żadnych podstaw, aby odwoływać się do spraw zakończonych w przeszłości, które nie mają z aktualną sytuacją żadnego związku.
KZ: -Czy Starostwo liczy się z kosztami ewentualnych odszkodowań za takie decyzje?
Gabriel  Dors: -Na chwilę obecną nie zapadły żadne decyzje, o których skutkach można by aktualnie mówić.
KZ: -Czy Pan starosta wie, ile aktualnie w Sądzie jest pozwów o mobbing przeciwko poradni?
Gabriel Dors: -Starostwo posiada informacje o sprawach w toku.
Starosta Gabriel Dors nie zgodził się na rozmowę „na żywo”, odpowiedzi na pytania zostały nam udzielone mailowo, co z normalnym wywiadem niewiele ma wspólnego. Otrzymaliśmy więc same wymijające ogólniki. My pytamy np. o ilość spraw w toku przeciwko PPP składanych przez pracowników. A starosta odpowiada, że „ma informacje”. Kogo w ten sposób ignoruje, unikając odpowiedzi? Dziennikarzy? Nie, Wyborców, mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego. Od kilkunastu miesięcy toczą się 2 takie sprawy, wg naszych informacji w ostatnich tygodniach do Sądu Rejonowego w Zawierciu wpłynęły 2 kolejne pozwy. Celowo pytaliśmy starostę o stare sprawy, gdyż te -będące wprost efektem konfliktów obecnej dyrektor PPP (Bożena Gwizdek) kosztowały już poradnię dziesiątki tysięcy złotych. Wszystkie sprawy poradnia przegrała, lub zawarła ugody z pracownikami. Ciekawa jest zwłaszcza jedna sprawa, gdy Bożena Gwizdek przez jakiś czas straciła posadę dyrektorki PPP, wskutek konfliktów  z pracownikami, i uznania przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu, że  to dyrektor jest winna sytuacji. Opisywaliśmy ten konflikt w latach 2016-17.
https://www.kurierzawiercianski.pl/wiadomosci/2635,skarga-na-dyrektorke-poradni-zasadna 
https://www.kurierzawiercianski.pl/wiadomosci/2707,byla-dyrektorka-poradni-walczy-o-odszkodowanie 
https://www.kurierzawiercianski.pl/wiadomosci/2721,w-sadzie-wywalczyly-powrot-do-pracy 
Nazbierało się tego. 
Gdy Bożena Gwizdek została odwołana, dalej pracowała w Poradni Psych.-Pedagogicznej. Wtedy też sama pozwała poradnię o „mobbing”. Sprawa jednak nigdy nie ruszyła, nie przesłuchano świadków, gdyż gdy Starostą Powiatu Zawierciańskiego został Gabriel Dors, jedna z jego pierwszych decyzji personalnych dotyczyła właśnie ponownego powołana z dniem 31.01.2019 Bożeny Gwizdek na stanowisko dyrektorki PPP. Choć na rozprawę przed Sądem Rejonowym w Zawierciu wezwano szereg świadków, do ich słuchania nie doszło.  Rozprawę odroczono, a 19 czerwca  2019 została zawarta ugoda pomiędzy Bożeną Gwizdek, a Poradnią -reprezentowaną przez Bożenę Gwizdek, że… dyrektor Bożena Gwizdek  wypłaci… Bożenie Gwizdek odszkodowanie. 25 tysięcy złotych. Razem z kosztami adwokackimi, sprawa Bożena Gwizdek kontra … Bożena Gwizdek kosztowała poradnię, jednostkę Starostwa Powiatowego w Zawierciu kilkadziesiąt tysięcy złotych. Choć była to sprawa, której w naszej ocenie pozywająca poradnię Bożena Gwizdek nie miała najmniejszych szans wygrać!

Jarosław Mazanek

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe