TO NIE BĘDZIE SPALARNIA ODPADÓW

  • 26.11.2019, 08:20
  • Tomasz
(Zawiercie) Otrzymaliśmy informację, że przy ul. Podmiejskiej w Zawierciu (w miejscu, gdzie jest składowisko odpadów) ZGK planuje budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego o mocy produkcyjnej 100 tysięcy ton rocznie. Jak mówił nasz rozmówca, funkcjonujące obecnie składowisko jest znacznie mniejsze. Mężczyzna zastanawiał się również jakie będzie zapylenie, czy przedsięwzięcie będzie szkodliwe dla mieszkańców oraz gdzie będą składowane odpady przywożone do Zawiercia. Informacja o planowanym przedsięwzięciu znalazła się w obwieszczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, które dotyczyło budowy instalacji przy ul. Podmiejskiej. Jak poinformował Urząd Miejski w Zawierciu, rozbudowa Zakładu Gospodarki Komunalnej zaplanowana została już kilka lat temu. Urzędnicy podkreślają, że nie będzie to spalarnia odpadów. Takiego pomysłu obecnie nie ma i nigdy nie było.

(Zawiercie) Otrzymaliśmy informację, że przy ul. Podmiejskiej w Zawierciu (w miejscu, gdzie jest składowisko odpadów) ZGK planuje budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego o mocy produkcyjnej 100 tysięcy ton rocznie. Jak mówił nasz rozmówca, funkcjonujące obecnie składowisko jest znacznie mniejsze. Mężczyzna zastanawiał się również jakie będzie zapylenie, czy przedsięwzięcie będzie szkodliwe dla mieszkańców oraz gdzie będą składowane odpady przywożone do Zawiercia. Informacja o planowanym przedsięwzięciu znalazła się w obwieszczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, które dotyczyło budowy instalacji przy ul. Podmiejskiej. Jak poinformował Urząd Miejski w Zawierciu, rozbudowa Zakładu Gospodarki Komunalnej zaplanowana została już kilka lat temu. Urzędnicy podkreślają, że nie będzie to spalarnia odpadów. Takiego pomysłu obecnie nie ma i nigdy nie było.


 

Rozbudowa zakładu przewidziana jest w planie inwestycyjnym ZGK. Przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu hali sortowni oraz hali przetwarzania frakcji nadsitowej z odpadów komunalnych na paliwo alternatywne. - Podkreślamy, że paliwo będzie wywożone z terenu Gminy Zawiercie i będzie wykorzystywane w cementowniach, istniejących lub nowopowstałych elektrociepłowniach wielopaliwowych, przystosowanych do wykorzystywania paliwa alternatywnego RDF. Odpady nie będą w jakikolwiek sposób przerabiane termicznie na terenie Zawiercia. Nigdy ani w poprzednich latach, ani teraz nie pojawiła się koncepcja budowy na terenie Gminy spalarni odpadów – przekazuje Monika Polak-Pałęga z Urzędu Miejskiego w Zawierciu. I dodaje, że proces inwestycyjny jest w toku. Zakład Gospodarki Komunalnej w 2011 roku rozpoczął przygotowania do zmian, które miały wejść w lipcu 2013 roku na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym celu opracowano „Strategię rozwoju ZGK”, której finałem była decyzja z września 2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach. W dokumencie tym Prezydent Miasta Zawiercie zaakceptował opracowany w 2011 roku III-etapowy rozwój ZGK.


 

Dwa pierwsze etapy zakończone zostały w 2015 roku. Miały one pozwolić Zakładowi spełnić wymogi konieczne do uzyskania przez instalację statusu RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych).


 

Na czym dokładnie polegały oba etapy strategii rozwoju? Pierwszy dotyczył budowy od podstaw części biologicznej Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów. W drugim dokonano modernizacji ręcznej sortowni odpadów. - Spółka rozbudowę sfinansowała z własnych środków, posiłkując się jedynie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Tylko dzięki tym działaniom odpady pochodzące z Gminy Zawiercie mogły zgodnie z przepisami być przetwarzane na naszym terenie, na własnej instalacji, a nie wywożone do instalacji posiadającej status RIPOK w I Rejonie, czyli pod Częstochowę – informuje M. Polak-Pałęga.


 

KONTYNUACJA PLANÓW SPRZED KILKU LAT


 

Trzeci etap (w planach) przewiduje budowę profesjonalnej, zautomatyzowanej sortowni odpadów. Jej utworzenie miało zapewnić uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Ponadto realizacja trzeciego etapu miała umożliwić zagospodarowanie preRDF, które jest półproduktem do produkcji paliwa alternatywnego. - Realizacja trzeciego etapu miała mieć bezpośredni wpływ na ekonomię pracy instalacji, co wprost przekłada się na koszty przerabiania 1Mg odpadów komunalnych i dalej na proponowane przez Spółkę stawki w postępowaniach przetargowych – dodaje rzeczniczka zawierciańskiego magistratu.


 

W 2015 roku ZGK napotkało jednak pewną komplikację. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, od 1 stycznia 2016 roku nie wolno już było składować na wysypiskach określonych rodzajów odpadów o kaloryczności powyżej 6MJ/kg. Można je jedynie dostarczyć do spalarni, cementowni lub przerobić je przy użyciu nowoczesnych technologii.


 

Jak dotąd ostatni etap zapisany w „Strategii rozwoju ZGK” nie został wcielony w życie. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z 2013 roku wygasła. Jak informuje miasto, w ostatnich latach w wyniku decyzji dotyczących kolejności realizacji inwestycji w ZGK, rozpoczęto budowę nowej siedziby przed realizacją III etapu.


 

W bieżącym roku spółka wnioskowała o ponowne wydanie decyzji dotyczącej budowy instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF. Nie jest to nowe posunięcie, a jedynie kontynuacja planów nakreślonych osiem lat temu.


 

NIE BĘDZIE ZAGROŻENIA DLA MIESZKAŃCÓW


 

Jak podkreśla miasto, odpady nie będą przerabiane termicznie w Zawierciu. Planowana inwestycja polegać ma tylko na wytworzeniu paliwa alternatywnego.

Dalej będzie ono wywożone z Zawiercia – albo do cementowni, albo do spalarni. - Instalacja absolutnie nie będzie stanowiła zagrożenia dla mieszkańców. Teren przeznaczony na lokalizację inwestycji sąsiaduje bezpośrednio z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych. Inwestycja będzie realizowana w nowoprojektowanym obiekcie, który zostanie wyposażony w szczelne, wybetonowane posadzki, które uniemożliwią negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne. Ścieki sanitarne i przemysłowe (z mycia hali technologicznej) będą kierowane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Aby zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem powietrza, hala technologiczna, w której zainstalowane będą urządzenia do produkcji paliwa alternatywnego, wyposażona będzie w system odpylania. Procesy technologiczne od przyjęcia odpadów do wytworzenia i magazynowania odbywać się będą wewnątrz hali, co ograniczy uciążliwość zapachową instalacji – zapewnia M. Polak-Pałęga z Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Metody ochrony mają zabezpieczyć przed nadmierną emisją zanieczyszczeń do powietrza, a urządzenia służące do przetwarzania odpadów mają być zabezpieczone przed nadmierną emisją hałasu.


 

Zgodnie z zapewnieniami miasta, nowa instalacja pozwolić ma na gospodarowanie odpadami w sposób, który zapewni zminimalizowanie ich ilości oraz selektywne magazynowanie w wydzielonych miejscach. Nowa instalacja ma nie prowadzić do przekroczenia standardów jakości środowiska. - Mając na uwadze dotychczasowe wykorzystanie terenu i charakterystykę inwestycji należy uznać, że przedsięwzięcie nie wpłynie także na walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu – przekazała nam rzeczniczka UM Zawiercie.


 

Edyta Superson


 

Tomasz

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe