ZA DWA TYGODNIE ROZWIĄŻEMY POWIAT?

  • 25.11.2019, 12:20
  • Tomasz
(Gliwice, Zawiercie) Od razu zaznaczymy, że tytuł artykułu jest nieco przewrotny, Rada Powiatu Zawierciańskiego obecnej kadencji nie zniknie natychmiast 27 listopada 2019 roku. Na ten dzień, na godzinę 10:30 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyznaczył termin rozprawy dla rozpatrzenia skargi mieszkańca na uchwałę Rady Powiatu Zawierciańskiego z 27.06.2019 w przedmiocie statutu szpitala. Radni w czerwcu br. podjęli jedną z wielu uchwał, akurat mocno krytykowaną przez opozycję, w której zmieniają statut szpitala tak, że faktycznie likwidują przychodnię przy ul. Niedziałkowskiego. Uchwała była rzeczywiście kontrowersyjna, a tryb jej procedowania skandaliczny, ale to może być podstawą jej uchylenia. Jeżeli 27 listopada 2019 roku WSA w Gliwicach przyzna nam rację i uchyli uchwałę, to dlatego że zarzut do uchwały jest dużo poważniejszy: że uchwała została podjęta przez organ samorządowy (Rada Powiatu Zawierciańskiego) w nieistniejącym składzie!

(Gliwice, Zawiercie) Od razu zaznaczymy, że tytuł artykułu jest nieco przewrotny, Rada Powiatu Zawierciańskiego obecnej kadencji nie zniknie natychmiast 27 listopada 2019 roku. Na ten dzień, na godzinę 10:30 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyznaczył termin rozprawy dla rozpatrzenia skargi mieszkańca na uchwałę Rady Powiatu Zawierciańskiego z 27.06.2019 w przedmiocie statutu szpitala. Radni w czerwcu br. podjęli jedną z wielu uchwał, akurat mocno krytykowaną przez opozycję, w której zmieniają statut szpitala tak, że faktycznie likwidują przychodnię przy ul. Niedziałkowskiego. Uchwała była rzeczywiście kontrowersyjna, a tryb jej procedowania skandaliczny, ale to może być podstawą jej uchylenia. Jeżeli 27 listopada 2019 roku WSA w Gliwicach przyzna nam rację i uchyli uchwałę, to dlatego że zarzut do uchwały jest dużo poważniejszy: że uchwała została podjęta przez organ samorządowy (Rada Powiatu Zawierciańskiego) w nieistniejącym składzie!


 

Już dla studenta pierwszego roku prawa jest oczywiste, że w przypadku Rady Powiatu Zawierciańskiego doszło do rażącego naruszenia prawa, które skutkuje rozwiązaniem rady powiatu, wygaśnięciem mandatów radnych. Szczegółowo pisaliśmy o tym w artykule „Powiat czekają przedterminowe wybory!” http://kurierzawiercianski.pl/artykul/powiat-czekaja-przedterminowe-wybory


 

i później w artykule: „Kiedy wojewoda rozwiąże Radę Powiatu Zawierciańskiego?” http://kurierzawiercianski.pl/artykul/kiedy-wojewoda-rozwiaze-rade-powiatu-zawiercianskiego


 

I kolejnych. Niestety, z niejasnych powodów, doprowadzając do ogromnego chaosu prawnego, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek mimo zawiadomienia jakie otrzymał z redakcji Kuriera Zawierciańskiego, nie wydał Obwieszczenia o rozwiązaniu Rady Powiatu Zawierciańskiego z mocy prawa.


 

Dlaczego Rada Powiatu Zawierciańskiego nie istnieje?


 

Przypadek Zawiercia, który wykryliśmy, jest identyczny jak sprawa rozwiązania z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich (województwo świętokrzyskie). Taki sam przypadek, identyczne powinno być uzasadnienie. Wojewoda Świętokrzyska Agata Wojtyszek 20 marca 2019 wydała Obwieszenie w sprawie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich: „z dniem 26 stycznia 2019, to jest z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia przez właściwy organ wyborczy wyników wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego, przeprowadzonych w dniu 21 X 2018 roku Rada Powiatu w Końskich ulega rozwiązaniu z mocy prawa, na skutek niedokonania wyboru zarządu w tym terminie”. W ślad za tym obwieszczeniem Premier Mateusz Morawiecki ogłosił termin przedterminowych wyborów na wrzesień 2019. Wybory się odbyły. W powiecie koneckim działa nowa rada powiatu, nowy starosta.


 

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek miał (i ma nadal) obowiązek zrobić dokładnie to samo, wystarczyło zmienić nazwę województwa, „Radę Powiatu w Końskich” zamienić na „Rada Powiatu Zawierciańskiego”. Czego zdaje się nie rozumieć Wojewoda Śląski? Czy w Województwie Śląskim mamy inne prawo niż w kieleckim? Nawet patrząc na sprawę politycznie, w powiecie koneckim rządził PiS, w zawierciańskim też starosta Gabriel Dors jest z PiS-u, i PiS ma większość w tej, „nieistniejącej” Radzie Powiatu Zawierciańskiego.


 

Powód, dla którego Wojewoda Śląski miał obowiązek stwierdzić rozwiązanie Rady Powiatu Zawierciańskiego z dniem 26 stycznia 2019 był taki sam jak w końskiem: dopiero 31 stycznia 2019 Rada Powiatu Zawierciańskiego wybrała piątego, można powiedzieć „brakującego” członka Zarządu Powiatu. Zgodnie ze statutem Zarząd Powiatu Zawierciańskiego liczy 5 osób. Jak piszemy w skardze do WSA w Gliwicach: „22 listopada 2018 roku Rada Powiatu Zawierciańskiego dokonała wyboru zaledwie 4 z 5 członków Zarządu Powiatu Zawierciańskiego (Gabriel Dors- starosta, Bogusław Piotrowski- wicestarosta, Paweł Sokół i Piotr Czarnojańczyk). Wobec tego nie wyłoniono Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w wymaganym składzie”. Mówiąc prościej, 22.11.2018 Zarząd Powiatu Zawierciańskiego nie został wybrany wcale, gdyż jest to ciało kolegialne. Wybór w niepełnym składzie oznacza brak wyboru i jedynym istniejącym legalnie dalej Zarządem Powiatu Zawierciańskiego był dalej zarząd poprzedni. Co więcej, tak jest do dzisiaj! Ponieważ radni obecnej kadencji nigdy skutecznie Zarządu Powiatu nie wybrali, powinien pracować do przedterminowych wyborów zarząd ze starostą Krzysztofem Wroną. A przynajmniej do czasu, aż premier wyznaczyłby komisarza dla powiatu. Co ważne, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek częściowo przyznał nam rację, uchylając w trybie nadzoru wszystkie uchwały Zarządu Powiatu Zawierciańskiego wydane od 22.11.2018 do 30.01.2019. Dlaczego tylko te? Zdaniem wojewody, skoro 31.01.2019 Rada Powiatu Zawierciańskiego wybrała brakującego, piątego członka Zarządu Powiatu wszystko jest OK. Problem jedynie w tym, że już 26 stycznia 2019 Rada Powiatu Zawierciańskiego uległa rozwiązaniu z mocy prawa, co miał obowiązek potwierdzić pan wojewoda.


 

Jakie skutki może mieć wyrok WSA?


 

Jeżeli 27 listopada WSA w Gliwicach przyzna rację skarżącemu (jeden z mieszkańców Zawiercia, który korzystał z przychodni przy Niedziałkowskiego), będzie musiał odnieść się do kwestii rozwiązania Rady Powiatu Zawierciańskiego. Sąd po prostu oceni, czy faktycznie są powody by uznać, że uchwałę przyjęła Rada Powiatu w składzie nieistniejącym. Niestety nie oznacza to, że Sąd zastąpi Wojewodę, Premiera, że sąd wyrokiem administracyjnym rozwiąże Radę Powiatu Zawierciańskiego. Sąd -tu trochę spekulujemy- ewentualnie wskaże, że taka sytuacja prawna nie powinna dalej funkcjonować, że Rząd i jego pełnomocnik w terenie (Wojewoda Śląski) powinni zrobić to, do czego są zobowiązani. Inaczej chaos prawny będzie narastał. Bo już narasta. Wg naszej wiedzy (skargę w jej imieniu przygotował adwokat Paweł Matyja, ten sam który przygotowywał treść skargi dotyczącej Przychodni przy Niedziałkowskiego) do WSA w Gliwicach wpłynie skarga na uchwałę Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z 31 stycznia 2019 w której zarząd odwołał ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zawierciu Annę Paruzel- Zając. I natychmiast powołał na to miejsce Bożeny Gwizdek. O konfliktach w PPP pisaliśmy obszernie w 2016 roku. I do sprawy wkrótce wrócimy, gdyż wraz z powołaniem na nowo Bożeny Gwizdek wszystkie opisywane przez dziennikarzy Kuriera Zawierciańskiego problemy w poradni wróciły ze zdwojoną mocą. Ale szerzej o poradni w kolejnych wydaniach KZ. Dlaczego podajemy ten przykład? Ponieważ żadna podjęta przez Radę Powiatu Zawierciańskiego uchwała od 26.01.2019 nie jest podjęta prawidłowo. Żadna uchwała Zarządu Powiatu Zawierciańskiego od 22.11.2018 do dzisiaj nie jest podjęta prawidłowo.


 

Właśnie dlatego, co powyżej, w artykule „Wojewoda unieważnia powołanie dyrektora szpitala” napisaliśmy, że „szukamy chętnych do podpisania skargi na likwidację przychodni przy Niedziałkowskiego!”. Chodziło o to, że skarżącym musiała być osoba, mająca interes faktyczny w skardze, którą bezpośrednio dotknęły skutki uchwały. I taki człowiek do nas się zgłosił, redakcja, dokładniej wydawca Kuriera Zawierciańskiego, spółka MyszPress s.c. opłaciła sporządzenie skargi, zapłaciliśmy też 300 zł opłaty od skargi. To właściwie jeden z zabawniejszych zarzutów, jaki wyczytaliśmy w odpowiedzi na skargę, przygotowanej przez radcę Włodzimierza Mukamiełowa dla Rady Powiatu Zawierciańskiego, że skargi nie opłacił sam skarżący, tylko wydawca Kuriera Zawierciańskiego, że -o zgrozo!- to my wymyśliliśmy, napisaliśmy i opłaciliśmy! Nawet zacytowano nasze artykuły, te które też przywołujemy w dzisiejszym tekście. Przecież Kurier Zawierciański chwali się tym od początku, że to my wykryliśmy rażące naruszenia prawa, które skutkuje rozwiązaniem Rady Powiatu Zawierciańskiego z mocy prawa!


 

Nie możemy oczywiście spekulować, czy WSA w Gliwicach przyzna rację skarżącemu mieszkańcowi Zawiercia, ale będziemy na rozprawie, wysłuchamy wyroku, który powinien zapaść tego samego dnia.


 

Mamy w WSA pewne sukcesy orzecznicze. Choć sprawa merytorycznie dotyczy zupełnie czego innego, 1,5 roku temu dziennikarze Kuriera Zawierciańskiego i Gazety Myszkowskiej wykryli, że od 10 prawie lat burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak uzależnia przyznanie mieszkania komunalnego od tego, czy przyszły lokator spłaci długi poprzedniego. Bo urzędnikom z Myszkowa nie udawało się tego zrobić. My uznaliśmy, że to działanie na pewno nieetyczne (mieszkań nie dostawali najbardziej potrzebujący, tylko ci, którzy zgodzili się zapłacić swoisty haracz), ale też bezprawne. Już w 2010 roku NSA orzekł, że stawianie przez gminę takich warunków jest niezgodne z prawem. Rada Powiatu Myszkowskiego w 2010 roku jednak tego nie zauważyła i przez długie lata burmistrz Myszkowa podpisywał decyzje uzależniające przyznanie mieszkania od spłaty nie swoich długów. Rekordziści zapłacili.. 40 tysięcy. Gdy dziennikarze Gazety Myszkowskiej/Kuriera Zawierciańskiego nagłośnili sprawę, do redakcji zgłosiło się kilkadziesiąt rodzin, od których łącznie gmina Myszków pobrała bezprawnie prawie 400.000 zł. Ale burmistrz Myszkowa nie chciał oddać, więc zaskarżyliśmy wadliwą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Możemy pisać jednoznacznie, że uchwała była wadliwa, niezgodna z prawem, gdyż 13 listopada 2019 WSA w Gliwicach wydał wyrok uznający skargę za zasadną. Czy tak samo będzie 27 listopada 2019 w sprawie dotyczącej Rady Powiatu Zawierciańskiego? Tego nie możemy przesądzać, ale jedno jest pewne: prawników wybieramy dobrych.


 

Skarżymy jedną z dziesiątek uchwał, które podjęła Rada Powiatu Zawierciańskiego o nieistniejącym składzie. Jeżeli WSA w Gliwicach też przyzna nam rację, nasi dziennikarze wykażą to, o czym w Kurierze Zawierciańskim piszemy od kilku miesięcy, że Rada Powiatu Zawierciańskiego w obecnym składzie wybranym jesienią 2018 uległa rozwiązaniu z mocy prawa z dniem 26 stycznia 2019. I że powinny być przez Premiera RP ogłoszone przedterminowe wybory! Niestety poprzez ostracyzm Wojewody Śląskiego bałagan prawny w powiecie zawierciańskim ciągle narasta. Rada Powiatu Zawierciańskiego, w składzie nieistniejącym ciągle produkuje chwały, radni, których mandaty wygasły biorą diety, Zarząd Powiatu Zawierciańskiego bierze diety i obraduje, choć w składzie nieistniejącym.


 

Jarosław Mazanek


 

Tomasz

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe