NADCHODZI WAŻNY ROK DLA WŁODOWIC

  • 08.11.2019, 08:20
  • Tomasz
NADCHODZI WAŻNY ROK DLA WŁODOWIC
(Włodowice) Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Włodowice (piątek, 11 października) radni jednogłośnie, 15 głosami „za” przyjęli m.in. uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Włodowice Jarosławowi Maciejowi Grabia. Równie zgodni radni okazali się głosując nad uchwałą dot. ustanowienia roku 2020 Rokiem Jubileuszu 800-lecia Włodowic. Na mocy przyjętej uchwały, zorganizowanie zostaną oficjalne obchody oraz wydarzenia upamiętniające Jubileusz.

(Włodowice) Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Włodowice (piątek, 11 października) radni jednogłośnie, 15 głosami „za” przyjęli m.in. uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Włodowice Jarosławowi Maciejowi Grabia. Równie zgodni radni okazali się głosując nad uchwałą dot. ustanowienia roku 2020 Rokiem Jubileuszu 800-lecia Włodowic. Na mocy przyjętej uchwały, zorganizowanie zostaną oficjalne obchody oraz wydarzenia upamiętniające Jubileusz.


 

Gmina Włodowice zyskała drugiego Honorowego Obywatela. Przypomnijmy, że ten zaszczytny tytuł w roku 2013 nadany został Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu Stanisławowi Nowakowi. 11 października kolejnym Honorowym Obywatelem został potomek rodu Poleskich Jarosław Maciej Grabia. Jego przodkowie byli właścicielami Włodowic. Wywodzi się z żeńskiej linii rodu Poleskich. Od ponad 30 lat pracuje nad zebraniem archiwum rodzinnego i odtworzeniem historii rodziny Poleskich. Nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela to podziękowanie i dowód uznania za jego wieloletnią pracę, dorobek naukowy oraz zaangażowanie, jakim wykazuje się w promowaniu Włodowic i regionu.


 

- Pan Jarosław Maciej Grabia wykazuje wielką aktywność w sferze troski zachowania od zapomnienia elementów dorobku jego rodziny oraz rodów szlacheckich, które na naszym terenie panowały. Jest archiwistą, kolekcjonuje usiłuje zgromadzić jak najwięcej rozproszonych po całej Polsce dokumentów, które dotyczą Włodowic. To wielkie jego dzieło, z którego też chcielibyśmy skorzystać i czerpać. Miał u nas wykłady, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, wykazywał się wielką wiedzą. Nazwano go wówczas największym znawcą historii Włodowic z osób współcześnie żyjących. Jest też to nie bez znaczenia – krwiodawcą. Oddał już w swoim życiu bajońską sumę – 84 litry krwi, można powiedzieć krwi błękitnej. W każdym razie ratuje życie, zawsze uśmiechnięty, zatroskany o dobro naszej Ojczyzny, naszej małej ojczyzny. Myślę będziemy się spotykać częściej – w przyszłym roku chcielibyśmy uczcić 800-lecie Włodowic – mówił przed głosowaniem uchwały wójt Adam Szmukier.


 

Jarosław Maciej Grabia, dziękując za przyznanie mu Honorowego Obywatelstwa Włodowic mówił o jednym z najważniejszych jego przodków – Michale Poraj Poleskim. - Z wielkim wzruszeniem, a przede wszystkim z ogromną satysfakcją przyjąłem wiadomość o wyrażeniu woli nadania mojej osobie tak zaszczytnego tytułu jak honorowy obywatel gminy Włodowice. Zdając sobie sprawę z faktu, iż nie byłoby to możliwe, gdyby nie zasługi na polu naukowym, patriotycznym, a przede wszystkim obywatelskim Michała Poraj Poleskiego (…). Był on człowiekiem bardzo wykształconym, nauki pobierał początkowo w domu, a następnie w Gimnazjum Realnym w Warszawie, po którego ukończeniu wyjechał do Francji, aby podjąć dalsza naukę w Akademii Rolniczej (…) Dla Michała Poraj Poleskiego najważniejszą rzeczą była nauka i miłość do ojczyzny – przypominał podczas październikowego posiedzenia Honorowy Obywatel Gminy Włodowice Jarosław Maciej Grabia.


 

MIESZKAŃCY MAJĄ GŁOS – CZY BĘDĄ Z TEGO KORZYSTAĆ?


 

Podczas październikowej sesji radni jednogłośnie, 15 głosami „za” przyjęli uchwałę dotyczącą obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Zgodnie z jej zapisami, mieszkańcy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mogą zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw ważnych dla mieszkańców. Istotne jest to, że zgłaszane przez obywateli projekty uchwał, które procedować ma Rada Gminy muszą dotyczyć spraw, które należą do właściwości tego organu.


 

Projekty zgłaszać może komitet inicjatywy uchwałodawczej złożony z co najmniej pięciu mieszkańców gminy. Może zostać wskazany pełnomocnik, które będzie reprezentował komitet podczas prac Rady Gminy. Projekt uchwały może być promowany poprzez np. informowanie o nim mieszkańców, organizowanie spotkań lub rozdawanie mieszkańcom materiałów promocyjnych.


 

Zgłoszony projekt uchwały musi spełniać określone warunki formalne. Dokument musi zawierać: tytuł uchwały, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne, określenie źródła finansowania realizacji uchwały, określenie organu, który będzie odpowiadał za jej realizację oraz określenie terminu wejścia w życie uchwały lub jej obowiązywania. Zgłoszony przez komitet projekt musi mieć dołączoną listę podpisów mieszkańców, którzy go popierają.


 

O obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej mówi ustawa z 11 stycznia ubiegłego roku – wprowadziła do ustawy o samorządzie gminnym artykuł dotyczący obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Zgodnie ze zmianami w ustawie, grupa mieszkańców może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W gminach takich jak Włodowice (do 20 tys. mieszkańców) uchwała musi znaleźć poparcie co najmniej 200 osób. Projekt uchwały zgłoszony przez komitet będzie rozpatrywany na posiedzeniu rady najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od złożenia projektu.


 

JUBILEUSZOWY ROK 2020


 

2020 rok będzie jubileuszowym rokiem Włodowic. Mają zostać zorganizowane uroczyste obchody doniosłej rocznicy. W roku 1220 biskup krakowski Iwo Szawłowicz Odrowąż wymienia nazwę Włodowice w pergaminie uposażeniowym wydanym klasztorowi Kanoników Regularnych w Mstowie. Pierwsza pisana wzmianka miejscowości jest powodem do obchodzenia jubileuszu 800-lecia istnienia Włodowic. Jak mówił podczas sesji wójt Szmukier, zaproszenie na uroczystości ma zostać skierowane do Prezydenta RP, Wojewody, czy też Marszałka Województwa. Jubileuszowi towarzyszyć ma wiele dodatkowych imprez – akademie, pikniki, festyny, zawody sportowe, konkursy. Wójt zapowiadał, że samorząd dołoży wszelkich starań, aby przyszłoroczny jubileusz został możliwie jak najlepiej zorganizowany. - Myślę, że wielkim prezentem na 800-lecie jest modernizacja naszego rynku. Wiecie państwo w jakim trudzie i koszcie robi się ta inwestycja - mówił tydzień przed wmurowaniem pamiątkowej płyty na włodowickim rynku wójt Adam Szmukier. Radni jednogłośnie poparli uchwałę, która przyjęta została 15 głosami „za”.


 

Troje radnych – Katarzyna Makieła, Tomasz Leśniak oraz Marcin Muchowicz - złożyło projekt uchwały ws. powołania zespołu organizacyjnego obchodów jubileuszu 800-lecia Włodowic. Projekt zakładał powołanie specjalnego zespołu. Należeliby do niego między innymi wójt, przewodniczący rady gminy, przedstawiciel Rady Seniorów, sekretarz i skarbnik gminy, dyrektor GOK, dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkola, parafie, sołtysi, poprzedni wójtowie, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, reprezentanci młodzieży i przedsiębiorców. Zespół ten miałby za zadanie przygotować program obchodów jubileuszu, dokonać wstępnej kalkulacji kosztów, powołać kolegium redakcyjne do opracowania monografii Włodowic, jak również ustalić skład osobowy komitetu honorowego obchodów.


 

Jak wyjaśniał przed głosowaniem radca prawny Dariusz Ptaś, w projekcie znalazły się „istotne nieścisłości i niezgodności”, które mogą spowodować, że uchwała zostanie uznana za nieważną w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody. Błędy w podstawie prawnej i ingerencja w kompetencje wójta – to jedne z elementów, które wskazał D. Ptaś. – W mojej opinii istnieje ogromne zagrożenie dla tej uchwały, zagrożenie w postaci stwierdzenia nieważności w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego, który jest dla nas organem nadzoru i bada zgodność podejmowanych uchwał przez radę co do zgodności z prawem – wyjaśniał Dariusz Ptaś. Dodał również, że jeśli uchwała zostałaby uznana za nieważną, to obchody nie są w żaden sposób zagrożone. Podstawą do działania i organizacji jubileuszu będzie uchwała o 800-leciu Włodowic, którą rada podjęła chwilę wcześniej.


 

W obronie projektu stanął jeden z jego inicjatorów, radny Tomasz Leśniak. Jak mówił jedynym celem pomysłodawców tej uchwały było profesjonalne, należyte i honorowe przeprowadzenie obchodów 800-lecia Włodowic. Zapewniał również, że projekt uchwały radni konsultowali z wynajętymi prawnikami. - Byliśmy pewni, że jest należycie sporządzona i będzie mogła być poddana pod głosowanie. Lista osób, którą tu zaproponowaliśmy do takiej komisji to jest lista proponowana kluczowych osób dla gminy Włodowice. Mamy przekonanie, że te osoby pomogą – jak pan wójt powiedział – w organizacji nie jednej, ale ciągu imprez, które mają się odbywać przez cały jubileusz. Mamy mieć tutaj też pana prezydenta, jest to najważniejsza osoba w państwie. Musimy cały jubileusz przeprowadzić na jak najwyższym poziomie. Dlatego wierzymy, że taki komitet, który powstanie, taka grupa ludzi, która będzie wspomagać się nawzajem zrobi to w należyty sposób – argumentował radny Tomasz Leśniak.


 

Wątpliwości wzbudził również zapis projektu, w którym sołtys Włodowic został wymieniony osobno, a pozostali sołtysi osobno. Radny T. Leśniak wyjaśniał, że nikt nie chciał urazić sołtysów. Takie wyszczególnienie wynikać ma z tego, że nadchodzący jubileusz to 800-lecie Włodowic, dlatego osobno wskazano przedstawiciela tej miejscowości.


 

Uchwała uzyskała 6 głosów „za”. 8 radnych było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Tym samym projekt uchwały został odrzucony.


 

Edyta Superson


 

Foto: UG Włodowice

Tomasz

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe