WOJEWODA UNIEWAŻNIA POWOŁANIE DYREKTORA SZPITALA

  • 04.08.2019, 08:20
  • Tomasz
WOJEWODA UNIEWAŻNIA POWOŁANIE DYREKTORA SZPITALA
(Zawiercie, Katowice) 27 czerwca Wojewoda Śląski unieważnił styczniową uchwałę o powołaniu na tymczasowego dyrektora szpitala pana Piotra Zachariasiewicza. Wojewoda wydał w tej sprawie Rozstrzygnięcie Nadzorcze, uznając, że uchwała o numerze 9/61/19 jest sprzeczna z Ustawą o samorządzie powiatowym i art. 7 Konstytucji. W uchwale tej Zarząd Powiatu powierzył obowiązki dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotrowi Zachariasiewiczowi. Jak słusznie zauważył Wojewoda Śląski 16 stycznia 2019 Zarząd Powiatu z Gabrielem Dorsem jako starostą nie istniał. Dlaczego? To bardzo proste: Zarząd Powiatu Zawierciańskiego można uznać za powołany dopiero wtedy, gdy radni wybiorą jego pełny, 5-osobowy skład zgodnie ze Statutem Powiatu Zawierciańskiego. Skład 5 osobowy radni Rady Powiatu Zawierciańskiego wybrali dopiero 31 stycznia 2019. Wszystkie decyzje Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w składzie, któremu przewodniczył Starosta Gabriel Dors są z mocy prawa nieważne. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego uchylające uchwałę o powołaniu dyrektora Zachariasiewicza to dopiero początek prawnego armagedonu, jaki czeka Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Jasno stwierdza to w Rozstrzygnięciu Nadzorczym Wojewoda Śląski, który podkreśla, że jedynym organem, który mógł podjąć taką uchwałę był 16 stycznia „dotychczasowy Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, czyli ten któremu przewodził Starosta Krzysztof Wrona”. Rozstrzygnięcie wojewody na razie dotyczy jednej uchwały Zarządu Powiatu, ale właściwie je interpretując należy przyjąć, że wszystkie decyzje podjęte przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego od 22 XI 2018 (powołanie G. Dorsa, wicestarosty i 2 członków Zarządu Powiatu) do 30. stycznia 2019 są nieważne. Skutki takiego rozstrzygnięcia dla Starostwa Powiatowego, jednostek mu podległych jak Szpital, szkoły, PCPR, Zarząd Dróg będą gigantyczne.

(Zawiercie, Katowice) 27 czerwca Wojewoda Śląski unieważnił styczniową uchwałę o powołaniu na tymczasowego dyrektora szpitala pana Piotra Zachariasiewicza. Wojewoda wydał w tej sprawie Rozstrzygnięcie Nadzorcze, uznając, że uchwała o numerze 9/61/19 jest sprzeczna z Ustawą o samorządzie powiatowym i art. 7 Konstytucji. W uchwale tej Zarząd Powiatu powierzył obowiązki dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotrowi Zachariasiewiczowi. Jak słusznie zauważył Wojewoda Śląski 16 stycznia 2019 Zarząd Powiatu z Gabrielem Dorsem jako starostą nie istniał. Dlaczego? To bardzo proste: Zarząd Powiatu Zawierciańskiego można uznać za powołany dopiero wtedy, gdy radni wybiorą jego pełny, 5-osobowy skład zgodnie ze Statutem Powiatu Zawierciańskiego. Skład 5 osobowy radni Rady Powiatu Zawierciańskiego wybrali dopiero 31 stycznia 2019. Wszystkie decyzje Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w składzie, któremu przewodniczył Starosta Gabriel Dors są z mocy prawa nieważne. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego uchylające uchwałę o powołaniu dyrektora Zachariasiewicza to dopiero początek prawnego armagedonu, jaki czeka Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Jasno stwierdza to w Rozstrzygnięciu Nadzorczym Wojewoda Śląski, który podkreśla, że jedynym organem, który mógł podjąć taką uchwałę był 16 stycznia „dotychczasowy Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, czyli ten któremu przewodził Starosta Krzysztof Wrona”. Rozstrzygnięcie wojewody na razie dotyczy jednej uchwały Zarządu Powiatu, ale właściwie je interpretując należy przyjąć, że wszystkie decyzje podjęte przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego od 22 XI 2018 (powołanie G. Dorsa, wicestarosty i 2 członków Zarządu Powiatu) do 30. stycznia 2019 są nieważne. Skutki takiego rozstrzygnięcia dla Starostwa Powiatowego, jednostek mu podległych jak Szpital, szkoły, PCPR, Zarząd Dróg będą gigantyczne.


 

Zachariasiewicz zwolnił cię z pracy? W sądzie pracy wygrasz od razu!


 

Wróćmy do uchylonej przez wojewodę uchwały o powołaniu Piotra Zachariasiewicza. Zgodnie z treścią rozstrzygnięcia uchwała jest nieważna, a Piotr Zachariasiewicz nigdy nie był dyrektorem Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Za nieważne każdy właściwy Sąd może uznać wszystkie jego decyzje, podpisane umowy. Dobrym przykładem będą decyzje personalne. Każdy, kto w tym okresie został zwolniony z pracy, ma ogromne szanse, że takie zwolnienie Sąd Pracy uzna za nieistniejące. A to oznacza możliwość powrotu do pracy w szpitalu lub uzyskanie odszkodowania. Dyrektor podpisywał w tym czasie kontrakty z NFZ? Robi się problem, gdyż należałoby je uznać za niepodpisane, nieważne.


 

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego od 22.XI. 2018 podjął dziesiątki uchwał, czy to o wydatkowaniu środków, podpisywaniu umów, zatrudniania i zwalniania pracowników. Spytaliśmy Nadzór Prawy Wojewody Śląskiego, dlaczego Wojewoda Śląski zdecydował się uchylić tylko tę jedną uchwałę, dotyczącą szpitala? A co z pozostałymi? Czekamy na odpowiedź, która do redakcji nie dotarła przed przekazaniem do druku tego artykułu.


 

Kilka przykładów:


 

Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu 29.11.2018 w składzie 4 osobowym, a więc nieważne. Zarząd odwołuje Marię Milejską z Powiatowej Rady ds. Niepełnosprawnych. Wojewoda ma obowiązek tę uchwałę uchylić, gdyż podjął ją zarząd o nieistniejącym składzie. Maria Milejska dalej jest członkiem tego organu, oraz (odwołana w innej uchwale) Przewodniczącą Społecznej Rady Szpitala.


 

Kolejna uchwała z tego samego dnia: nieistniejący Zarząd Powiatu podejmuje uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie umowy dzierżawy bez przetargu na lokal użytkowy w II LO w Zawierciu. Uchwała jest nieważna, dzierżawca ma problem, gdyż minęły terminy, dyrektor LO jak się okazuje podpisał umowę bezprawnie.


 

Tego samego dnia nieistniejący Zarząd Powiatu podjął uchwałę o powołaniu komisji konkursowej, która miała wyłonić wykonawcę prowadzącego Punkt Porad Prawnych. Punkt działa, ale wykonawcę wyłoniła komisja powołana przez nieistniejący Zarząd Powiatu….


 

Takich przykładów, które konkretnym osobom, konkretnym firmom i mieszkańcom powiatu wkrótce bardzo skomplikują życie są dziesiątki, jak nie setki.


 

Weźmy coś z końca stycznia. 29 stycznia 2019 Zarząd Powiatu (ten nieistniejący) daje dyrektorowi Zespołu Szkół im. S. Staszica upoważnienie do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu”, unijnego projektu z programu Erasmus+. Upoważnienia udzielił organ nieistniejący w tym składzie, jest więc nieważne. Co za tym idzie, nieważny jest wniosek złożony przez dyrektora Staszica. Skutek łatwo przewidzieć. Komisja Europejska może unieważnić podpisaną umowę, gdyż na nieprzestrzeganie prawa unijni urzędnicy są bardzo, bardzo wyczuleni. A ten artykuł na pewno do nich dotrze.


 

Taki miał być „Plan Dorsa”?


 

Bałagan jaki wywołał radny Gabriel Dors razem z innymi radnymi PiS, gdy zdecydowali, że 22.11.2018 wybiorą tylko 4 członków Zarządu Powiatu, zostawiając 5 miejsce „w zapasie” będzie przeogromny. Właśnie na ten problem redakcja Kuriera Zawierciańskiego zwróciła uwagę w piśmie wysłanym 15 maja do Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, że radni przekroczyli ustawowy termin 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów dla Województwa Śląskiego. Obwieszczenie ukazało się 25.10.2018, termin 3 miesięcy minął 25.01.2019. Sytuacja identyczna była w Powiecie Koneckim (woj. świętokrzyskie), gdzie Wojewoda Świętokrzyska (też z PiS, jak Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski) zareagowała już 20 marca 2019, wydając Rozstrzygnięcie Nadzorcze o rozwiązaniu Rady Powiatu Koneckiego z mocy prawa. W Powiecie Koneckim przedterminowe wybory odbyły się 16 czerwca 2019. Wojewoda Śląski swoją bezczynnością zwiększa bałagan prawny. Z jednej strony słusznie wydaje Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące bezprawności powołania dyrektora Szpitala Powiatowego, z drugiej, nie uchyla, niejako „hurtem” wszystkich uchwał Zarządu Powiatu. Nie wydaje też Rozstrzygnięcia Nadzorczego o rozwiązaniu Rady Powiatu Zawierciańskiego, więc radni produkują kolejne uchwały, których bezprawność może przed Wojewódzkich Sądem Administracyjnym dowodzić każdy, kto ma w tym interes. Nie chcąc się zagłębiać w fachowe, prawnicze słownictwo, nadmienię, że chodzi o tzw. „interes faktyczny”. Dlatego nie mogę np. ja, jako Redaktor Naczelny Kuriera Zawierciańskiego, który pierwszy 15 maja powiadomiłem Wojewodę Śląskiego o naruszeniu prawa przez radnych Rady Powiatu Zawierciańskiego skutkującym jej rozwiązaniem, złożyć skargi do WSA. Nie jestem bowiem mieszkańcem Powiatu Zawierciańskiego i jest spore ryzyko -co konsultowaliśmy z prawnikami- że WSA nie przyjmie tak złożonej skargi z przyczyn formalnych. Skarga może być nie przyjęta bez rozpatrzenia jako złożona przez osobę nie mającą interesu w sprawie.


 

Szukamy chętnych do podpisania skargi na likwidację przychodni przy Niedziałkowskiego!


 

Dlatego zrobiliśmy inaczej. Adwokat, na zlecenie wydawcy Kuriera Zawierciańskiego przygotował skargę do WSA na uchwałę likwidującą „z dnia na dzień” Przychodnię Zdrowia przy ul. Niedziałkowskiego w Zawierciu. Skarga jest gotowa, koszty skargi pokryje redakcja. Szukamy tylko niezadowolonego z likwidacji przychodni pacjenta, który zechce ją podpisać albo udzieli pełnomocnictwa naszemu prawnikowi. Prosiliśmy jedną z radnych, która sama korzysta z tej przychodni, ale ta ze strachu odmówiła. Jeżeli ktoś, kto korzystał z tej przychodni zgadza się z naszymi argumentami, zechce podpisać skargę, proszę o kontakt podany pod nazwiskiem. Gdy WSA w Gliwicach przyjmie naszą skargę, wykażemy nie tylko bezprawność likwidacji przychodni, ale też rzecz dla każdego prawnika oczywistą, że Rada Powiatu Zawierciańskiego w składzie wybranym jesienią 2018 uległa rozwiązaniu z mocy prawa. I muszą się odbyć przedterminowe wybory.


 

Jeżeli ktoś w innej sprawie został skrzywdzony treścią podjętej przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego po 29.11.2019 do teraz, albo Wasze interesy lub prawa naruszyła jakakolwiek Uchwała Rady Powiatu Zawierciańskiego obecnej kadencji, przysługuje Wam prawo do zaskarżenia uchwały do WSA, dla wykazania jej bezprawności. Redakcja Kuriera Zawierciańskiego służy poradą.


 

Jarosław Mazanek

 

[email protected]

tel. 602514030


 

Tomasz

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe