RADNI PROSZĄ RZĄD O WALKĘ Z ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA

  • 08.06.2019, 12:20
  • Tomasz Urbański
(Poręba) Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta w Porębie radni przyjęli szereg uchwał. Wystosowano apel do Rządu RP ws. podjęcia przez rządzących skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce. Dokument, który ma trafić również do parlamentarzystów z województwa śląskiego zawiera kilka propozycji, których wprowadzenie miałoby pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza. - Według szacunków Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczenie powietrza w Polsce przyczynia się do przedwczesnej śmierci około 45-48 tysięcy mieszkańców naszego kraju. Statystyczny obywatel Polski żyje krócej aż o 9 miesięcy tylko dlatego, że oddycha zanieczyszczonym powietrzem. O złym stanie powietrza w Polsce Najwyższa Izba Kontroli alarmowała w swoim raporcie już w 2000 roku. (…) Rząd RP ma wszelkie mechanizmy oraz możliwości, by podjąć skuteczne działania zwalczające bardzo złą jakość powietrza – czytamy w apelu do władz.

(Poręba) Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta w Porębie radni przyjęli szereg uchwał. Wystosowano apel do Rządu RP ws. podjęcia przez rządzących skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce. Dokument, który ma trafić również do parlamentarzystów z województwa śląskiego zawiera kilka propozycji, których wprowadzenie miałoby pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza. - Według szacunków Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczenie powietrza w Polsce przyczynia się do przedwczesnej śmierci około 45-48 tysięcy mieszkańców naszego kraju. Statystyczny obywatel Polski żyje krócej aż o 9 miesięcy tylko dlatego, że oddycha zanieczyszczonym powietrzem. O złym stanie powietrza w Polsce Najwyższa Izba Kontroli alarmowała w swoim raporcie już w 2000 roku. (…) Rząd RP ma wszelkie mechanizmy oraz możliwości, by podjąć skuteczne działania zwalczające bardzo złą jakość powietrza – czytamy w apelu do władz.


 

Majowa sesja Rady Miasta w Porębie odbyła się w ubiegły poniedziałek (27 maja). Radni pochylili się nad szeregiem uchwał. Jako że ich projekty były omawiane na posiedzeniach poszczególnych komisji, radni w czasie sesji nie mieli do nich dodatkowych pytań.


 

Powołano komisję, która przeprowadzi konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie. W komisji konkursowej znaleźli się: Agnieszka Ajchenlaub, Karolina Ostrowska, Krystyna Rauk, Edyta Sowa, Tamara Wawrzynkiewicz, Urszula Milka (przedstawiciele podmiotu tworzącego) oraz Barbara Gola (przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ w Porębie).


 

ZAOSTRZENIE KAR, USZCZELNIENIE KONTROLI I ROZBUDOWA RZĄDOWEGO PROGRAMU TO PROPOZYCJE SAMORZĄDOWCÓW


 

Zgodnie z poniedziałkową uchwałą, Rada Miasta wystąpi do Rządu RP z apelem dotyczącym podjęcia przez rządzących skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Uchwała rady z apelem ma zostać przekazana do premiera, posłów i senatorów z województwa śląskiego oraz do marszałka województwa. W apelu przybliżone zostały szacunki Europejskiej Agencji Środowiska, wg których zanieczyszczone powietrze, z jakim zmagamy się w naszym kraju, przyczynia się do przedwczesnej śmierci ponad 40 tysięcy osób.


 

- Oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza w województwie ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów PM 10, PM 2,5 oraz poziomu benzo(a)pirenu. Liczba dni z przekroczeniami w 2015 roku wyniosła nawet 117 dla lokalizacji województwa śląskiego. Stężenia w poprzednich latach wielokrotnie przekraczały dopuszczalne normy. W naszym przekonaniu przygotowanie przez Rząd RP rozwiązań prawnych przy jednoczesnych działaniach władz samorządowych, wpłynie pozytywnie na zmniejszenie problemu niskiej emisji w wielu obszarach naszego kraju – czytamy w apelu do rządzących.


 

Dalej wymieniono kilka rozwiązań, które miałyby wpłynąć na zmniejszenie problemu. Znalazły się wśród nich: obniżenie stawek podatkowych dla paliw uznawanych za niskoemisyjne, zmiany w ustawach prawo budowlane i energetyczne, uprawniające samorządy do administracyjnego nakazywania podłączania się do istniejących sieci ciepłowniczych lub gazowych, zmiana ogólnokrajowych przepisów, umożliwiająca bardziej skuteczną kontrolę spalanych paliw stałych, kontrolę emisji pyłów z kominów i stosowanych urządzeń grzewczych w sektorze komunalno-bytowym, zaostrzenie kar za wycinanie filtrów DPF w samochodach oraz uszczelnienie kontroli i dokumentacji jakości spalin samochodowych oraz rozbudowanie programu Czyste Powietrze o dodatkowe wsparcie finansowe dla terenów najbardziej dotkniętych niską emisją – program „Czyste Powietrze +”.


 

SKARGI BEZZASADNE


 

W czasie majowego posiedzenia radni rozpatrywali pięć skarg – na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie, dwóch skarg na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dwóch skarg na burmistrza. Rada uznała wszystkie za bezzasadne.


 

W przypadku skargi na dyrektora przedszkola, uznano, że stawiane mu przez skarżącego zarzuty nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości. - Po rozpatrzeniu skargi z dnia 11 marca 2019 r. i analizie dziennych zapisów pracy wychowawczo – dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie za okres od dnia 03 września 2018 r. do dnia 05 kwietnia 2019 r. stwierdzić należy, iż Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie realizuje ciążące na nim obowiązki w prawidłowym wymiarze czasu pracy. Dyrektor wywiązuje się ze wszystkich obowiązków organizacyjnych jak również osobiście prowadzi zajęcia z dziećmi – czytamy w uzasadnieniu.


 

Za bezzasadne zostały również uznane skargi na dyrektora MOK-u oraz na burmistrza – dotyczyły one udostępniania informacji publicznej oraz uzyskania odpowiedzi na skargę.


 

Jednogłośnie rada przyjęła również sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na ubiegły rok.


 

Dokonano również uszczegółowienia marcowej uchwały rady ws. udzielenia powiatowi dotacji na przebudowę drogi powiatowej (ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do DK 78 w Porębie). Dookreślono rok, w którym ma być udzielona pomoc finansowa (2020). Zmieniono również zapis o tym, że maksymalna kwota dotacji dla powiatu to kwota nieprzekraczająca stu tysięcy złotych. W jego miejscu zapisano, że pomoc finansowa wyniesie sto tysięcy.


 

DROGI GŁÓWNYM TEMATEM MAJOWYCH INTERPELACJI


 

Po podjęciu wszystkich uchwał, w punkcie interpelacji głos zabrał radny Jarosław Machura. Prosił o przycięcie gałęzi i wycięcie krzewów, które w kilku newralgicznych miejscach znacząco ograniczają widoczność, co stanowi realne zagrożenie dla kierowców. J. Machura mówił również o ulicy Leszczynowej. Przeprowadzone tam niedawno prace wykonane zostały – zdaniem radnego – niechlujnie, a droga zaczęła się zapadać. Trzecim tematem podjętym przez radnego były naprawy dróg po zimie. Jak zauważył, choć minęła już połowa maja, drogi w mieście są w niezbyt dobrym stanie. Zaproponował, by w kolejnych latach takie prace wykonywać zaraz po zimie.


 

TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI MŁODZIEŻOWYCH RADNYCH


 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Małgorzata Brzęczka przedstawiła sprawozdanie z działalności MRM z ostatnich trzech miesięcy. Na początku marca młodzieżowa rada zaczęła prowadzić na Facebooku swoją stronę. Ma to usprawnić komunikację z porębską młodzieżą. Na fanpage’u udostępniane są bieżące informacje z działalności młodych radnych. Strona na popularnym portalu społecznościowym ma pełnić nie tylko funkcję sprawozdawczo-informacyjną, ale ma również pomóc w kontakcie z młodzieżowymi radnymi. Małgorzata Brzęczka wspomniała również o organizowanych w szkołach spotkaniach z uczniami – mają one zachęcić najmłodszych mieszkańców miasta do większej aktywności i działania na rzecz najbliższej okolicy. Trwa konkurs na logo MRM – młodzieżowi radni wybiorą na swój znak jedną z prac wykonanych przez uczniów porębskich szkół.


 

W formie interpelacji i zapytań przewodnicząca Małgorzata Brzęczka zwróciła uwagę radnych i burmistrza na boisko przy SP nr 2 (które wymaga wyrównania) oraz siłownię mieszczącą się w Miejskim Ośrodku Kultury. Jak wyjaśniała M. Brzęczka jest tam niewiele miejsca i sprzętu, są również braki w wyposażeniu. Spostrzeżenia przekazane przez przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta wynikać miały z kontaktów z młodzieżą i uwag, które otrzymują młodzi radni od swoich rówieśników. (es)

Tomasz Urbański

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe