Zabrze zaprasza talenty!

  • 25.02.2019, 18:35
  • Jaroslaw Mazanek
Zabrze zaprasza talenty!
Rok temu tylko jedna uczennica z terenu powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego, dokładnie z Poraja wzięła udział organizowanym w Zabrzu „Wojewódzkim Festiwalu Młodych Talentów”. Publikujemy regulamin i informację o festiwalu, licząc, że dzięki nam więcej utalentowanych wokalnie młodych ludzi i dzieci skorzysta z szansy. Zgłoszenia kandydatów do 1 marca, więc trzeba się śpieszyć.

Rok temu tylko jedna uczennica z terenu powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego, dokładnie z Poraja wzięła udział organizowanym w Zabrzu „Wojewódzkim Festiwalu Młodych Talentów”. Publikujemy regulamin i informację o festiwalu, licząc, że dzięki nam więcej utalentowanych wokalnie młodych ludzi i dzieci skorzysta z szansy. Zgłoszenia kandydatów do 1 marca, więc trzeba się śpieszyć.

XII Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów

 

REGULAMIN

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Królewska 4 tel.(fax) 032 / 271-29-81 41-800 Zabrze www.sp5zabrze.net

 

2. Cele:

- popularyzacja piosenki solowej w języku polskim oraz w języku obcym

- promowanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży

- rozwijanie wrażliwości muzycznej i radości śpiewania

 

3. Uczestnicy:

podział w/g kategorii wiekowych:

- szkoły podstawowe klasy I-III

- szkoły podstawowe klasy IV – VI

- szkoły podstawowe kl. VII-VIII oraz kl. III gimnazjum

- szkoły ponadgimnazjalne

Kartę zgłoszenia należy przesłać do 1. 03. 2019r. za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]

XII Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów”

Przesłuchania do festiwalu odbędą się:

7.03.2019r.

8.03.2019r.

9.03.2019r. informacje o godzinie przesłuchań danego uczestnika ukażą się na stronie internetowej szkoły. Festiwal oraz koncert finałowy odbędzie się 21. 03. 2019r (9.00 – 13.00 przesłuchania , 14.30 – wręczenie nagród wraz z koncertem laureatów oraz występ zaproszonej gwiazdy). Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do finału festiwalu zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie występu. Wszelkie informacje na temat festiwalu oraz listy osób zakwalifikowanych ukażą się na naszej stronie internetowej : www.sp5zabrze.net.

5. Warunki uczestnictwa:

- w festiwalu biorą udział soliści

-dobór repertuaru: każdy solista prezentuje 1 piosenkę w języku polskim oraz 1 piosenkę w języku obcym

- w ramach prezentowanych utworów wokalnych można wykonać swoją autorską piosenkę (w języku polskim lub w języku obcym) .

Organizatorzy przewidują dodatkową nagrodę za najlepszą autorską kompozycję

-akompaniament: akompaniament na żywo lub półplayback; playbacki oraz półplaybacki z dodatkowymi nagranymi głosami (chórki, głosy uzupełniające) dyskwalifikują uczestnika!!!

- jury podczas przesłuchań ma prawo do przerywania prezentacji wokalnych

 

6. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru

- sposób wykonania oraz interpretacja

- ogólny wyraz artystyczny

- oryginalność i styl

- intonacja i dykcja

 

7. Organizator zapewnia: nagłośnienie, keyboard

Jury Konkursu:

Bartek Caboń – trener wokalny Speech Level Singing , były juror ,,Hit,Hit Hurra”

Mirosława Michalska – językoznawca

Karolina Borner – wokalistka

Princess Willoughby – wokalistka

Bartosz Gogolewski - muzyk

 

XII Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Imię i nazwisko wykonawcy: ……………………………………………………

 

Kategoria wiekowa:…………………………………………………………….

 

Placówka delegująca (adres , telefon, email)……………………………………………..

 

………………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko instruktora – opiekuna, tel., email)……………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………….

 

1. Tytuł piosenki: ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

( autor muzyki i tekstu, czas trwania utworu) lub (kompozycja własna, czas trwania utworu )

2. Tytuł piosenki: ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

( autor muzyki i tekstu, czas trwania utworu) lub (kompozycja własna, czas trwania utworu )

 

(CD z półplaybackami prosimy opisać)

Wymagania techniczne:

 

…………………………………………………………………………………..

Informacja o wykonawcy:

 

…………………………………………………………………………………..

Proponowany dzień i godzina przesłuchań…………………………………………………………..

Prosimy o czytelne (pismem drukowanym) wypełnienie kwestionariusza oraz przesłanie pocztą elektroniczną – email: [email protected]

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora festiwalu zgodnie z powyższym zgłoszeniem na potrzeby organizacji festiwalu.

 

 

………………………………………..

podpis uczestnika

lub opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację zdjęć oraz filmów promujących działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu, zawierających wizerunek mojego dziecka:

 

……………..…..…..………………………………………...………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

wykonanych w trakcie XII Wojewódzkiego Festiwalu Młodych Talentów
a opublikowanych:

  1. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu *

  2. w kronikach pamiątkowych Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu *

  3. na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu, w formie pamiątkowych tablic z wizerunkami uczestników, gazetek ściennych *

* niepotrzebne skreślić

 

……………………………….. ……………………………… ……………………………..
(miejscowość, data) (podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka)

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego
w Zabrzu, ul. Królewska 4, 41-800 Zabrze, reprezentowana przez Dyrektora szkoły Panią Alicję Korol. Telefon: 32 2712981, e-mail: [email protected], strona internetowa:
www.sp5zabrze.net

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

1) przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]

2) listownie i osobiście w siedzibie Administratora, pod adresem ul. Królewska 4, 41-800 Zabrze

 

Dane są przetwarzane w celu promocji XII Wojewódzkiego Festiwalu Młodych Talentów
oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu i będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu
do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jaroslaw Mazanek

Zdjęcia (2)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe