PORĘBA: MIESZKAŃCY NIE CHCĄ MASZTU!

  • 04.02.2019, 12:20
  • Tomasz Urbański
PORĘBA: MIESZKAŃCY NIE CHCĄ MASZTU!
(Poręba) W Porębie w rejonie ul. Krawieckiej ma powstać maszt telefonii komórkowej. 14 stycznia w tej sprawie mieszkańcy spotkali się z miejską radną. Już na początku spotkania radna zasugerowała, że nie chce, aby robić jej zdjęcia i chciała abyśmy je skasowali. Wyjaśniamy, że radny pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej. Grażyna Furmanek jest radną Rady Miejskiej w Porębie. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych - zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie między innymi wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.

(Poręba) W Porębie w rejonie ul. Krawieckiej ma powstać maszt telefonii komórkowej. 14 stycznia w tej sprawie mieszkańcy spotkali się z miejską radną. Już na początku spotkania radna zasugerowała, że nie chce, aby robić jej zdjęcia i chciała abyśmy je skasowali. Wyjaśniamy, że radny pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej. Grażyna Furmanek jest radną Rady Miejskiej w Porębie. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych - zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie między innymi wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.


 

- Nie zgadzamy się na przeprowadzenie inwestycji (…) dotyczącej projektu budowlanego dotyczącego pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży stalowej kratowej (…) na żelbetowym fundamencie, instalacji 3 anten sektorowych urządzeń radiowych oraz anteny radioliniowej, urządzeń technicznych na stalowym ruszcie na poziomie utwardzonego terenu wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz ogrodzeniem (…) - czytamy w kopii pisma mieszkańców, które miało zostać skierowane do Starostwa Powiatowego w Zawierciu.


 

Ich zdaniem inwestycja ta nie przysłuży się dobru lokalnej społeczności (zasięg telefonii komórkowej na tym terenie jest dobry). Jak sugerują planowana inwestycja może natomiast mieć negatywne oddziaływanie na środowisko oraz zdrowie mieszkańców.


 

Jak dodają mieszkańcy z badań naukowych przeprowadzonych przez naukowców z Ramazzini Institute z Włoch opublikowanych w marcu 2018 roku wynika, że infrastruktura telefonii komórkowej sprzyja chorobom nowotworowym. Jak zaznaczają opinię tę potwierdza dr Lennart Hardell, epidemiolog i onkolog ze szpitala uniwersyteckiego w Orebro w Szwecji. Ponadto mieszkańcy dzielnicy wskazują, że profesor Anthony B. Miller wieloletni doradca Światowej Organizacji Zdrowia, stwierdza że samo przebywanie w pobliżu masztów telefonii komórkowej stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.


 

- Wnioskowana inwestycja negatywnie wpłynie na rozwój budownictwa jednorodzinnego, częściowo już realizowanego na sąsiadujących z terenem inwestycji działkach. Na ulicy Dębowej gmina już poczyniła znaczne inwestycje w tym kierunku (woda, prąd). Budowa masztu i stacji bazowej dewaluuje te inwestycje – argumentują mieszkańcy.


 

Dodatkowo przeciwnicy lokalizacji masztu we wskazanym miejscu podkreślają, że na terenach przyległych do terenu inwestycji istnieje już linia wysokiego i średniego napięcia. Ponadto w sąsiedztwie działki przeznaczonej pod inwestycję znajduje się gospodarstwo rolne z hodowlą zwierząt gospodarczych, które ma potencjał na stworzenie gospodarstwa ekologicznego.


 

Mieszkańcy obawiają się, że realizacja inwestycji może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne, w którym planowane jest utworzenie ścisłego rezerwatu przyrody „rezerwat Stawki”.


 

- Planowana inwestycja podparta jest uzgodnieniami m. in. z organem melioracji wodnych. Zgodnie ze stanem faktycznym instalacja będzie stawiana na sączku głównym melioracji, który przebiega niezgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu organów melioracji wodnych – czytamy w piśmie do Starostwa Powiatowego w Zawierciu.


 

Zdaniem przeciwników lokalizacji masztu realizacja inwestycji zakłóci ład przestrzenny, zaburzy walory krajobrazowe terenu oraz wpłynie na obniżenie wartości nieruchomości w dzielnicy Dziechciarze i Krawce.


 

Jak przekazali nam mieszkańcy przeciw budowie masztu miało podpisać się aż około 180 osób!


 

STANOWISKO URZĘDU MIEJSKIEGO W PORĘBIE


 

W informacji dla mieszkańców opublikowanej na stronie UM w Porębie można przeczytać, że 17 lipca 2017 r. wpłynął wniosek firmy Electronic Control Systems S.A. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 84, 32-083 Balice. Powołując się na odpowiednie artykuły ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kodeksu postępowania administracyjnego gmina stoi na stanowisku, że zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianej do realizacji przy ul. Krawieckiej w obrębie Dziechciarze w formie obwieszczenia i zawiadomień przesłanych stronom postępowania umożliwiając tym samym zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie organu.


 

- Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy sporządzona przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wynikająca z przepisów odrębnych analiza stanu faktycznego oparta na zgromadzonym materiale dowodowym wykazała możliwość realizacji planowanego przedsięwzięcia - argumentują władze miasta.


 

Jak czytamy w piśmie projekt decyzji uzgodniono z organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych, organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych, właściwym organem administracji geologicznej.


 

- (…) jako organ zobligowany zostałem do wydania pozytywnej decyzji w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji. Poza sprawdzeniem przesłanek formalnych pozbawiony zostałem, więc wpływu na sposób rozstrzygnięcia sprawy. Przepisy bowiem nie dopuszczają możliwości odmowy wydania decyzji w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek – co też Spółka Electronic Control Systems S.A. uczyniła – czytamy w informacji burmistrza Ryszarda Spyry do mieszkańców, która opublikowana została na miejskiej stronie.


 

NIE PODDAJĄ SIĘ I WALCZĄ NADAL!


 

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Zawierciańskiego miało zostać złożone odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę dla stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na działce w obrębie Dziechciarze przy ul. Krawieckiej.


 

STAROSTWO POWIATOWE ODPOWIADA


 

W sprawie masztu kilka pytań wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Zawierciu. - Czy docierały do Państwa negatywne opinie mieszkańców na temat tej inwestycji? - chcieliśmy wiedzieć.


 

- Negatywne opinie na temat tej inwestycji zaczęły docierać do Starostwa Powiatowego w Zawierciu dopiero po wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wpłynął do tut. Urzędu 20 września 2018 r. Po ustaleniu stron postępowania, zgodnie z przepisami zawiadomiliśmy wszystkich zainteresowanych o toczącym się postępowaniu. Wtedy zaczęły napływać pisma od mieszkańców, którzy twierdzili, że o planowanej w swojej gminie inwestycji wcześniej nie wiedzieli - przyznaje Kazimierz Koclęga, naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu.


 

Dopytywaliśmy także, czy starostwo posiada instrumenty prawne mogące zablokować budowę masztu?


 

- Starostwo jako organ administracji publicznej działa w oparciu o przepisy prawa i tylko w granicach prawa. Możemy żądać uzupełnienia wniosku, jeśli zawiera jakieś braki lub wezwać do poprawek, jeśli projekt tego wymaga. Nie można natomiast odmówić wydania pozwolenia na budowę, jeżeli wszystkie warunki są spełnione – dodaje naczelnik.


 

Na jakim etapie jest spawa związana z budową tego masztu?


 

- Dnia 4 stycznia br. wydane zostało pozwolenie na budowę – jest ono jednak nieostateczne. Od mieszkańców wpłynęły bowiem odwołania, które w najbliższych dniach wraz z całą dokumentacją przekażemy do Wojewody – informuje.


 

Od Electronic Control Systems S.A. otrzymaliśmy odpowiedź na zadane przez nas pytania. Niestety z niezrozumiałych powodów, chyba pierwszy raz w historii pod odpowiedziami jakie uzyskała nasza redakcja znalazło się sformułowanie dotyczące tego, że osoba udzielająca informacji nie wyraża zgody na publikowanie i cytowanie odpowiedzi.


 

Monika Polak-Pałęga


 

Tomasz Urbański

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe