KWESTIE ORGANIZACYJNE SĄ JUŻ USTALONE

  • 21.12.2018, 12:20
  • Tomasz Urbański
(Kroczyce) Nowo wybrana Rada Gminy w Kroczycach zebrała się już dwukrotnie. Podczas listopadowych sesji radni oraz wójt złożyli ślubowanie, wybrany został przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących rady. Powołano również komisje stałe oraz ustalono ich skład osobowy. Przyjęto również uchwały ws. wynagrodzenia wójta i wysokości diet kroczyckich radnych.

(Kroczyce) Nowo wybrana Rada Gminy w Kroczycach zebrała się już dwukrotnie. Podczas listopadowych sesji radni oraz wójt złożyli ślubowanie, wybrany został przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących rady. Powołano również komisje stałe oraz ustalono ich skład osobowy. Przyjęto również uchwały ws. wynagrodzenia wójta i wysokości diet kroczyckich radnych.


 

W skład 15-osobowej Rady Gminy w Kroczycach wchodzą: Janusz Bartos, Aneta Bednarz, Zbigniew Biały, Tomasz Ciszewski, Jerzy Ciszewski, Karol Grabowski, Krzysztof Janikowski, Beata Kampa, Dorota Kozłowska, Robert Łągiewka, Sławomir Łysek, Czesław Masłowski, Bożena Pasierb, Łukasz Pasierb oraz Andrzej Stolarski.


 

Inauguracyjną sesję – do czasu wyboru przewodniczącego – prowadził najstarszy radny, czyli Czesław Masłowski. Zaświadczenia o wyborze przekazała radnym Martyna Wojciechowska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Kroczycach. Następnie radni oraz wójt złożyli uroczyste ślubowanie.


 

NA CZELE RADY STAŁ BĘDZIE KRZYSZTOF JANIKOWSKI


 

Na pierwszej sesji radni wybrali ze swojego grona przewodniczącego. Jedynym zgłoszonym na to stanowisko kandydatem był Krzysztof Janikowski. W tajnym głosowaniu radni mieli zagłosować za nim lub przeciw niemu. K. Janikowski został wybrany przewodniczącym rady przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”. Sama uchwała ws. wyboru przewodniczącego została przez radnych przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”.


 

- Chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że obdarzyliście mnie państwo zaufaniem. Myślę, że bez względu na nasze poglądy polityczne, czego nie udało się aż tak bardzo zauważyć w poprzedniej kadencji w pracach rady, ta współpraca między nami, urzędem gminy będzie się układała również w takim dobrym kierunku. Jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję za zaufanie i życzę owocnej współpracy – mówił po objęciu funkcji przewodniczącego Krzysztof Janikowski.


 

Dalszą część obrad prowadził przewodniczący Janikowski, który złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o takie punkty jak powołanie komisji stałych, ustalenie diet radnych i wynagrodzenia wójta. Jego wniosek został przyjęty jednogłośnie przez całą radę.


 

Następnie radni przeszli do wyboru dwóch wiceprzewodniczących. Jedynymi zgłoszonymi kandydatami byli Zbigniew Biały oraz Karol Grabowski. W głosowaniu tajnym obaj kandydaci uzyskali po 15 głosów „za”.


 

USTALONO SKŁAD OSOBOWY CZTERECH KOMISJI STAŁYCH


 

W kadencji 2018-2023 w kroczyckiej radzie działać będą cztery komisje stałe. 22 listopada radni ustalili ich skład osobowy, wybrali też ich przewodniczących. W kwestii komisji radni byli zgodni i za każdym razem głosowali jednogłośnie, 15 głosami „za”.


 

Komisja Finansów, Gospodarki i Mienia: Robert Łągiewka (przewodniczący), Karol Grabowski, Beata Kampa, Jerzy Ciszewski.


 

Komisja Spraw Społecznych: Aneta Bednarz (przewodnicząca), Zbigniew Biały, Krzysztof Janikowski, Dorota Kozłowska.


 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Bożena Pasierb (przewodnicząca), Tomasz Ciszewski, Andrzej Stolarski.


 

Komisja Rewizyjna: Sławomir Łysek (przewodniczący), Łukasz Pasierb, Czesław Masłowski, Janusz Bartos.


 

RADNI JEDNOMYŚLNI WS. WYSOKOŚCI SWOICH DIET I WYNAGRODZENIA WÓJTA


 

Omawiany podczas inauguracyjnej sesji projekt uchwały ws. ustalenia diet radnych zakładał, że wynosić będą one od 650 zł do 1.200 zł. Najwyższą dietę pobierać będzie przewodniczący – 1.200 zł. Diety pozostałych członków rady kształtują się następująco: wiceprzewodniczący rady – 800 zł, przewodniczący komisji – 750 zł, zastępca przewodniczącego komisji – 700 zł, pozostali radni – 650 zł. Zgodnie z przyjętą na pierwszej sesji uchwałą ws. ustalenia diet, za każdą nieobecność na sesji będzie ona ulegać obniżeniu o 100 zł, natomiast za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji o 50 zł. Radni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie, 15 głosami „za”.


 

Równie jednomyślni radni byli w sprawie ustalenia wynagrodzenie wójta. Zgodnie z uchwałą, przyjętą przez radnych 15 głosami „za”, wynagrodzenie Stefana Pantaka łącznie wynosić będzie 10.180 zł (na tę kwotę składa się: wynagrodzenie zasadnicze - 4.700 zł, dodatek funkcyjny - 1.900 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2.640 zł oraz dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 940 zł).


 

INTERPELACJE PUBLIKOWANE BĘDĄ W INTERNECIE


 

W tej kadencji interpelacje radnych nie będą odczytywane podczas obrad. Ich treść oraz odpowiedzi na nie publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej. Na chwilę obecną znajduje się tam interpelacja radnej Anety Bednarz. Prosi ona o częstsze patrole policyjne w centrum Kroczyc. – Mieszkańcy oraz właściciele sklepów, jak również panie z biblioteki skarżą się na skandaliczne zachowanie osób, które tam przychodzą pod wpływem alkoholu – napisała w swojej interpelacji A. Bednarz.


 

Kroczycki urząd przekazał tę informację do Komisariatu Policji w Szczekocinach. – Ponadto obecny na sesji Rady Gminy Kroczyce w dniu 30 listopada 2018 r. dzielnicowy Zbigniew Przybylik został zapoznany z problemem zakłócania porządku w tym rejonie i pozytywnie ustosunkował się do złożonego wniosku – czytamy w odpowiedzi Urzędu Gminy w Kroczycach.


 

Edyta Superson


 

Tomasz Urbański

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe