NIE WSZYSTKICH RADNYCH PRZEKONUJE WIZJA IDEALNEGO MIASTA

  • 08.07.2018, 12:20
  • Tomasz Urbański
(Poręba) 10 głosami „za” porębscy radni udzielili absolutorium burmistrzowi Poręby Ryszardowi Spyrze. Na sesji 25 czerwca cztery osoby głosowały przeciw. Byli to: Zofia Gocyła, Gabriel Zieliński, Tomasz Cebula i Edward Dorobisz. Ten ostatni na samym początku obrad zrobił wielkie show. Chciał podarować włodarzowi miasta ogromną walizkę, do której burmistrz mógłby spakować wszystkie swoje sukcesy. - Burmistrz pomówił mnie! - grzmiał Edward Dorobisz, który wystąpił w kolejnej szokującej koszulce, a napis na niej głosił: „B+U to królowe papieru toaletowego nasycone gów….” (ostatniego słowa uważanego za wulgarne nie publikujemy). Co oznaczają litery na początku? To już tajemnica radnego.

(Poręba) 10 głosami „za” porębscy radni udzielili absolutorium burmistrzowi Poręby Ryszardowi Spyrze. Na sesji 25 czerwca cztery osoby głosowały przeciw. Byli to: Zofia Gocyła, Gabriel Zieliński, Tomasz Cebula i Edward Dorobisz. Ten ostatni na samym początku obrad zrobił wielkie show. Chciał podarować włodarzowi miasta ogromną walizkę, do której burmistrz mógłby spakować wszystkie swoje sukcesy. - Burmistrz pomówił mnie! - grzmiał Edward Dorobisz, który wystąpił w kolejnej szokującej koszulce, a napis na niej głosił: „B+U to królowe papieru toaletowego nasycone gów….” (ostatniego słowa uważanego za wulgarne nie publikujemy). Co oznaczają litery na początku? To już tajemnica radnego.

 

- Nie będę się odnosił do nieodpowiedzialnego zachowania radnego Dorobisza. Przez cztery lata nauczyłem się, żeby nerwy trzymać na wodzy, więc zapewniam, że również w dniu dzisiejszym te nerwy będę powstrzymywał. Jeżeli chodzi o zachowanie radnego, to pozostawiam ocenie wszystkich obecnych na sali – powiedział burmistrz R. Spyra.

 

- Co dwa tygodnie jeżdżę na policję, do prokuratury składać wyjaśnienia w związku z doniesieniami składanymi, związanymi z moją działalnością jako burmistrza. To jest tytułem tyle, tytułem komentarza – dodał, być może czując się nadto nękany.

 

- Nie zdążyłem burmistrzowi powiedzieć, żeby burmistrz wszystkie swoje sukcesy schował do walizki – powiedział w rozmowie z nami radny Dorobisz, który można odnieść wrażenie nie zgadza się także z polityką informacyjną burmistrza. Na miejskiej stronie ukazał się, bowiem taki oto tekst:

 

- W związku z wieloma zarzutami radnych Tomasza Cebuli, Edwarda Dorobisza i Zofii Gocyły i doniesieniami składanymi do prokuratury o niesłuszności wprowadzenia Programu Postępowania Naprawczego dla finansów gminy Poręba publikujemy wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Rachunkowej (właściwa nazwa Regionalna Izba Obrachunkowa – przyp. red.) w Katowicach za lata 2011-2014 celem przypomnienia w jakiej sytuacji znajdowała się gmina Poręba w roku 2014 kiedy to objąłem urząd Burmistrza Miasta Poręba – czytamy na stronie promującej miasto.

 

- Nie byłem radnym wtedy (w okresie, którego dotyczy wystąpienie – przyp. red.). Jak powiązać obligacje z naprawą finansów? - pyta radny Dorobisz.

 

W rozmowie z nami radny powiedział, że doniesienie trafiło CBA. Dotyczyło między innymi słynnej „jubilatki” burmistrza. Trudno powiedzieć co ostatecznie CBA zrobiło z obszernym pismem radnych i gdzie finalnie go skierowało.

 

O co chodzi z „jubilatką”?. Sprawa wyglądała co najmniej dziwnie. Jak mówiło się nieoficjalnie burmistrz pobrać miał takie świadczenie odchodząc z policji, drugi raz w urzędzie miasta. - Czy zwrócił Pan nagrodę jubileuszową pobraną w lutym 2015 roku za 25 lat pracy? Jeżeli tak, to proszę o wyjaśnienia, z jakich powodów? – pytaliśmy burmistrza jeszcze pod koniec 2016 r.

 

- Nagrodę jubileuszową zwróciłem niezwłocznie, kiedy dowiedziałem się, że została mi ona naliczona i wypłacona niezgodnie z obowiązującym prawem. Przypomnę, że nagroda jubileuszowa jest świadczeniem pieniężnym przysługującym pracownikom z mocy prawa (bez składania wniosku o jej wypłatę). O zaistniały stan rzeczy obwiniam ówczesną specjalistę d/s kadr i ówczesną Sekretarz Miasta. Obie panie już nie pracują na zajmowanych stanowiskach pracy, wobec czego nie mogę wyciągnąć konsekwencji służbowych – odpowiedział wtedy Ryszard Spyra.

 

O MIEJSKICH INWESTYCJACH

 

Jakiś czas temu o problemach finansowych Poręby było głośno w całym kraju. W czasie obrad burmistrz i urzędnicy przedstawili prezentację, dotyczącą w dużej mierze inwestycji i planów na przyszłość.

 

- Borykaliśmy się wspólnie z problemami, to nie tylko ja z tym walczyłem, ale również dzięki wam mogłem robić to co zrobiłem. To jest wspólne nasze działanie. Dla radnych jest to jak gdyby rekapitulacja tego co w 2017 roku zrobiliśmy i w 2018 zrobimy, a dla przedstawicieli np. mediów to jest dobra sytuacja, gdzie pani redaktor (do naszej dziennikarki – przyp. red.) będzie mogła się rzetelnie zapoznać z tym co zostało zrobione w mieście w 2017, 2018 roku i bardzo sumiennie to zrelacjonuje w swojej gazecie. To jest skierowane również do mieszkańców miasta po to żeby w sposób rzetelny bezpośrednio ode mnie dowiedzieli się o faktycznej sytuacji finansowej miasta, o prawdziwych planach i prawdziwych inwestycjach, o sposobie finansowania tych inwestycji. Po to żebyście wy jako mieszkańcy nie byli wprowadzani w błąd, przez nieodpowiedzialnych ludzi na targowisku miejskim, przed sklepami – mówił burmistrz.

 

Już na początku zwrócono uwagę na systematycznie zmniejszającą się ilość mieszkańców miasta.
 

- To są dwa lata naszych sukcesów: 2017 i 2018 rok. Zmierzają do tego, żeby stworzyć takie inwestycje, płaszczyznę działania, która pozwoli na przyciągnięcie do Poręby osób, które zechcą tutaj zamieszkać – powiedział Ryszard Spyra.

 

Finanse przedstawiła skarbniczka Poręby Joanna Mucha. Dochody w 2017 r. kształtowały się na poziomie 27 207 717,45 zł.
 

- Przypomnę, że dochodów majątkowych, czyli ze sprzedaży działek, mieszkań, gruntów było 414 tysięcy 857 zł. Przychody były to wolne środki. Wszystkie te pieniądze, które zostają na koncie w roku poprzednim funkcjonują jako nie dochody, a przychody. Świadczy to o tym, że kredyty z lat ubiegłych nie zostały przeznaczone na inwestycje, a zasiliły wydatki bieżące. Wydatki ogółem w budżecie wyniosły 27 511 500,96 zł, co daje nam nadwyżkę operacyjną. Dochody bieżące były większe niż wydatki bieżące o 1.600.000 zł (nadwyżka operacyjna 1.643.100,66 zł – przyp. red.). Między innymi z tej nadwyżki będziemy wykupywać obligacje – przekazała skarbniczka Joanna Mucha.

 

„NIE PRZEJADAMY GMINY”
 

- Zwrócę uwagę na wydatki majątkowe, ponieważ wcześniej powiedziałam o dochodach majątkowych (tylko 414 tysięcy 857 zł). Wydatki (majątkowe – przyp. red.) to 2 361 741 zł. To jest ogromny sukces, ponieważ pozostałą część tych wydatków majątkowych pokryliśmy z dochodów bieżących. Rzadko się to w tej chwili zdarza w gminach, ponieważ praktycznie wszystkie gminy zasilają się na inwestycje obligacjami albo dochodami ze sprzedaży majątku, a my własne dochody bieżące poświęciliśmy na wydatki majątkowe. Kolokwialnie mówiąc „nie przejadamy gminy” po prostu inwestujemy – dodała skarbniczka.
 

Wśród inwestycji gminnych można wymienić: remont i adaptację pomieszczeń na potrzeby posterunku policji, doposażenie placówek oświatowych (SP 1 otrzymała nowoczesną klasopracownię językową, klasopracownię fizyczną), powstała także mini strefa aktywności, do tego konieczny stał się remont toalet w „jedynce”. W przedszkolu zainstalowana została podłoga interaktywna i również został przeprowadzony remont (zapewnił on bezpieczeństwo dzieciom przebywającym w placówce). Miasto uzupełniło zasoby bibliotek (wymienia się w nich również meble). Świetlica środowiskowa stała się bogatsza o tablicę interaktywną i pomoce dydaktyczne. Również do pracowni internetowej i innych placówek oświatowych zakupiono takie tablice. Kolejne inwestycje, to wdrożenie nowego systemu finansowo-księgowego w UM, zakup serwera, remont Urzędu Stanu Cywilnego, kas, archiwum, remont budynku UM (nowa instalacja elektryczna, założenie urządzeń zabezpieczających przed pożarem). Sporym wyzwaniem był remont i odnowa sprzętu informatycznego w ZEAS-ie. W przestrzeni miejskiej sukcesywnie wymieniane są ławki.

 

Wśród swoich sukcesów władze miasta wymieniają: budowę placu zabaw przy Orliku, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1, remont w budynku przedszkola, modernizację tzw. „hotelowca”, remont fontanny przy MOK-u, nowe boksy śmietnikowe przy ul. Zakładowej, Sosnowej, nowe wiaty przy ul. Wojska Polskiego i Mickiewicza, a nawet oświetlenie świąteczne.
 

Wymienione zostały bramy garażowe w OSP Poręba, dofinansowana została wymiana bram OSP Niwki. Remont przeszedł budynek przy ul. Wojska Polskiego 2, czyli tzw. Szklarnia (toalety i schody) oraz schody przy MOK-u. Gmina odnowiła elewację MOPS-u i przeprowadziła remont budynku przy stadionie miejskim. Obok MOK-u postawiona została ławeczka internetowa. Nowe oblicze zyskało logo miasta w centrum, które jest teraz podświetlone. Gmina stawia także na rewitalizację parku nad Czarną Przemszą. Basen miejski doczekał się remontu łazienek i pomieszczeń ratownika, przechodzi również bieżące remonty niecki. Inwestycje zamyka budowa nowej nawierzchni przy Mickiewicza.

 

Jak poinformowała Karolina Ostrowska (dyrektor MOK-u) jednym z projektów z udziałem środków unijnych, który otrzyma dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego jest projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły SP 1 i Gimnazjum w Porębie”. Wydatki kwalifikowane stanowią 528 tysięcy 980, 63 zł, a wnioskowane dofinansowanie około 476 tysięcy zł. Powstaną dwie klasopracownie matematyczna i między przedmiotowa. Przełoży się to między innymi na zajęcia dla uczniów (wymagających dokształcenia), szkolenia dla nauczycieli i zajęcia fakultatywne.

 

Poręba bierze również udział w projekcie związanym z budową instalacji odnawialnych źródeł energii. Biorą w nim udział Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie (wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Całość projektu to ponad 63 miliony zł, a wnioskowane dofinansowanie 53 miliony. Dla miasta Poręba wydatki kwalifikowalne stanowią 5 984 124 zł, a wnioskowane dofinansowanie 4 966 822,92 zł.

 

Karolina Ostrowska mówiła także o budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Porębie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (lokalizacja przy obecnym żłobku, koszty to około 150 tysięcy zł, a kwota dofinansowania 95.308 zł).
 

Jeżeli chodzi o MPWiK zakończyło ono inwestycje wodociągowe w ul. Czarnej Przemszy, Leszczynowej etap I. Wybudowano wodociąg w ul. Dębowej, w ul. Mierzejewskiego. Planowana jest między innymi budowa wodociągu w ul. Zwycięstwa, Niepodległości (tu z kanalizacją). Na terenie MPWiK-u powstał również punkt selektywnej zbiórki odpadów.
 

W planach jest między innymi budowa parkingu przy ul. Orzechowej na 10 stanowisk (z realizacją do sierpnia 2018 roku), remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sanitariatów w przedszkolu 250 tysięcy zł (na parterze powstanie toaleta dla niepełnosprawnych), przebudowa sanitariatów na parterze i pierwszym piętrze w SP 2, budowa parkingu przy ul. Zakładowej (na 8 miejsc), dostawa wiat przystankowych, ogrodzenie SP 1, przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w parku z budżetem około 250.000 zł (wpłynęła oferta na 290.000 zł), modernizacja budynku OSP I z częściową wymianą dachu i części okien, parking przy ul. Wojska Polskiego (na 10 stanowisk).

 

PRZYGOTOWANIA DO WYBORÓW?

 

- Według mojej oceny Pan burmistrz tak pięknie nie zarządza majątkiem gminy ani budżetem. Nie wykazywał się za bardzo w swoich działaniach ani zbytnią starannością, gospodarnością czy rzetelnością. Natomiast rozrzutnością na pewno się wykazał o czym świadczą przepiękne przystanki autobusowe z USB, natomiast nie ma tam mieszkańców, ponieważ autobusy jeżdżą tak jak jeżdżą. A może byłoby lepiej dołożyć tych autobusów? – pytała radna Zofia Gocyła, która chciałaby, żeby kursów było więcej.
 

- Dużo rzeczy pan burmistrz robi i robił, a szczególnie w tym roku pod tak zwaną „publiczkę do wyborów”. Zacznę od programu naprawczego, który mi leży na sercu i będzie mi leżał do końca tej kadencji, ponieważ twierdzę, że jeżeli pan burmistrz chciałby tak rzetelnie zarządzać, to by wyszedł z tego wszystkiego bez programu naprawczego. Zadłużenie gminy, mimo że zostało zbilansowane wynosiło 6 milionów. Na dzień dzisiejszy zgodnie z bilansem wynosi około 10 550 000 zł. Jeżeli WIBOR pójdzie w górę zadłużenie również. 2,5 procent płacimy dodatkowo za to że gmina jest w programie naprawczym. (…) Zmniejszył pan zatrudnienie w gminie, to proszę mi powiedzieć, dlaczego zwiększyły się koszty? Tworzy się nowe stanowiska, tworzy się nowe działy, nowe etaty pod konkretne osoby – powiedziała Zofia Gocyła. Przypomniała także o zamknięciu SP 3 i dlatego radnej nie dziwią inwestycje w inne placówki oświatowe.
 

- Wyprzedaje pan majątek gminy – dodała.
 

- Tam parę punktów pani radna no było sprzecznych z prawdą – powiedziała przewodnicząca rady Urszula Milka.

 

Jednym tchem inwestycje miejskie wymieniała radna Agnieszka Radwan, którą z obecnym burmistrzem łączą zdaje się bliskie relacje, oczywiście natury czysto politycznej. Agnieszka Radwan w ostatnich wyborach samorządowych startowała, bowiem z klubu Jedność i Przyszłość, podobnie jak Ryszard Spyra.

 

- Chyba dla nikogo nie może być zaskoczeniem stanowisko klubu radnych Jedność i Przyszłość w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Poręba Ryszardowi Spyrze. Pomijając wszelkie argumenty merytoryczne (opisane szczegółowo dzisiaj przez panią skarbnik, jak również w opinii komisji rewizyjnej) dla każdego radnego najważniejsze jest dobro i zadowolenie mieszkańców naszego miasta, a właśnie taką sytuację teraz obserwujemy. Widoczny na każdym kroku rozwój miasta, nowe chodniki, parkingi, nowy plac zabaw, siłownia na świeżym powietrzu, całkowita zmiana wizerunku stadionu miejskiego, wykonany częściowo remont przedszkola i planowany od lipca tego roku kompleksowy remont tej placówki. Inwestycje w placówki oświatowe (…). Inwestycje w dzieci i młodzież szkolną. Filia biblioteki w Niwkach, remont świetlicy środowiskowej. Powrócił posterunek policji, wyremontowano hotelowiec i budynek poczty. Pojawiły się zamykane wiaty śmietnikowe, nowe wiaty przystankowe. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy basenie miejskim i terenów zielonych koło Czarnej Przemszy. W mieście pojawiły się nowe ławki, kosze na śmieci. Świetlne ozdoby świąteczne dały radość nie tylko najmłodszym mieszkańcom. To są zmiany, które dotyczą każdego mieszkańca naszego miasta. Nie sposób nie dostrzec codziennej obecności służb komunalnych, dbałości o czystość w mieście, o jego wygląd i sprawne funkcjonowanie. Dostrzegamy również działania mające na celu pozyskanie środków na dalsze inwestycje. Nareszcie powstało osiedle na stoku. Miasto oferuje atrakcyjne miejsce zamieszkania dla nabywców działek na tym osiedlu. Obserwujemy stopniowe rozwiązywanie problemów miasta nagromadzonych przez ostatnie kilkanaście lat stagnacji. (…) Burmistrz miasta spełnia należycie swoje obowiązki i daje się poznać jako dobry gospodarz. My jako przedstawiciele mieszkańców powinniśmy swoim głosowaniem odzwierciedlić zadowolenie mieszkańców z poprawiającej się codzienności Poręby – wskazywała radna Radwan.
 

Klub radnych Pozytywna Inicjatywa również dobrze ocenia zmiany. - Wobec pozytywnej opinii RIO nie wnosimy zastrzeżeń do sprawozdania z realizacji budżetu miasta Poręba za rok 2017. Porównując początek i koniec kadencji 2014 – 2018 należy stwierdzić, że w Porębie nastąpił progres w funkcjonowaniu gminy. Wiele problemów, z którymi borykała się gmina i które powodowały pogarszanie się jej sytuacji zostało rozwiązanych – mówiła radna Agnieszka Andrzejewska.
 

TOMASZ CEBULA: ZRÓBMY COŚ NIE TYLKO DLA LUDZI Z CENTRUM

 

- W ostatnich interpelacjach pytałem między innymi Pana burmistrza o montaż progów ograniczających (prędkość kierowców – przyp. red.) na ul. Wiosennej. Na tejże ulicy doszło do wypadków śmiertelnych. Mianowice dwóch. W odpowiedzi (można przeczytać – przyp. red.): „przy tej ulicy brak jest budynków użyteczności publicznej, które uzasadniałyby konieczność ograniczenia prędkości jazdy kierowców poniżej prędkości dopuszczalnej (…)”. Dla mnie jako człowieka i radnego nie jest dopuszczalne, że pan burmistrz kpi z dwóch śmiertelnych wypadków, które zdarzyły się właśnie na tej ulicy (jeden z udziałem rowerzysty, drugi z udziałem pieszego) – mówił w czasie obrad radny Tomasz Cebula.
 

Wnioskował on o ponowne rozpatrzenie montażu tychże progów i prosił o naprawę nawierzchni ulic: Krawieckiej, Niweckiej, Do Przemszy, Leszczynowej, Spornej, Głównej, Ciemnej.
 

- Chcemy, żeby było pięknie i ładnie, więc zróbmy coś nie tylko dla tych ludzi w centrum, ale w tych dzielnicach bardziej oddalonych też – powiedział radny Cebula.
 

Wnosił też o zabezpieczenie autobusu, który dowoziłby dzieci do SP 1 z Krawiec, Niwek, Dziechciarzy. Pytał o rozliczenie się przez burmistrza z obietnic, szczególnie chodzi o przekazywanie, ile z wynagrodzenia podstawowego przekazał każdego miesiąca na cele gminne.
 

- Ufam, że pan człowiek krystaliczny rozliczy się z tej obietnicy – podsumował radny.
 

Monika Polak-Pałęga


 

Tomasz Urbański

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe