Wdowa

Je­stem wdo­wą mam wła­sne miesz­ka­nie, eme­ry­tu­rę po­znam pa­na po 70+ cze­kam.